Skip to main content

Bemanningsindikatorn 2010: Aldrig tidigare har så många fått jobb genom bemanningsföretag

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:28 CET

Bemanningsindikatorn bytte 2015 namn till Bemanningsföretagens Kvartalsrapport.

Omsättningen för rekryterings- och omställningstjänster överskred 1 miljard kronor 2010. Det betyder att 30 000 personer fick hjälp till nytt jobb på arbetsmarknaden under 2010. Bemanningsbranschen upplevde den högsta kvartalsomsättningen någonsin med totalt 5 miljarder kronor fjärde kvartalet 2010.

Intresset för kompetenta medarbetare är rekordstort och bemanningsföretagen är de som hjälper företag och myndigheter att få rätt person på rätt plats. Jobbmöjligheterna är särskilt goda för kvalificerade yrkesarbetare, IT-ingenjörer och redovisningsekonomer.

- Det har aldrig tidigare varit så populärt som nu att söka personal via bemanningsföretag, att anställa eller hyra in, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- Bemanningsföretagen hittar jobb åt alla, som bemanningskonsulter eller via rekrytering till kunder, säger Henrik Bäckström.

Bemanningskonsulter hyrdes in av kunder inom offentlig sektor och privata industri- och tjänsteföretag för 4,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2010. Medarbetare rekryterades till anställningar hos företag och myndigheter för 214 miljoner kronor.

Att få hjälp från ett jobb till ett annat, då den anställde i kundföretag har blivit uppsagd, så kallad omställning, har även varit en viktig del av branschens tjänsteutbud under 2010. Omställningstjänster har köpts till ett värde överstigande en halv miljard kronor.

Snabbaste sättet att få ett jobb är bemanningsföretag. Enligt en medarbetarundersökning som genomfördes 2009/2010 fick 40 procent av bemanningskonsulterna jobb inom en vecka efter första kontakt.

- Sök jobb genom bemanningsföretag du också, här finns plats för alla, uppmanar Henrik Bäckström.

Helåret 2010:
Industriuthyrning ökar rejält

Uthyrningen av konsulter inom industri- och tillverkning ökade rejält räknat på hela 2010, med knappt 2 miljarder konor eller 89 procent jämfört med helåret 2009.

- Industrin kom tillbaka starkt under 2010, säger Bemanningsföretagens branschanalytiker Christina Ekdahl.

- Räknat över tid är uthyrning av tjänstemannayrken 70 procent av uthyrningen i branschen, säger Christina Ekdahl.

Personaluthyrning och rekrytering ökar
Personaluthyrning, den absolut största delen av verksamheten i branschen omsättningsmässigt, ökade med 31 procent helåret 2010 jämfört med 2009. Rekryteringstjänster ökade mest (+ 51 procent) medan omställningstjänster och entreprenader minskade i omfattning (- 30 procent respektive - 2 procent).

- Det är helt naturligt att omställningstjänster minskar när konjunkturen och jobbmöjligheterna är goda, säger Henrik Bäckström.

Västra Sverige ökar mest
Bemanningsindikatorn visar att den starkaste uppgången var i västra Sverige där bemanning ökade med 53 procent helåret 2010 jämfört med 2009. Personaluthyrning omsätter knappt 3,8 miljarder i västra Sverige. Omställningstjänster hade den starkaste ökningen helåret 2010 jämfört med 2009 (+ 151 procent).

- I västra Sverige finns en stor andel av industrijobben i bemanningsbranschen, säger Christina Ekdahl.

Region Mellansverige ökade med 40 procent följt av södra Sverige som ökade med 37 procent.

Om statistiken
Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut, HUI under ledning av Emma Hernell. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
www.bemanningsforetagen.se

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Christina Ekdahl
Branschanalytiker
08-762 68 48/070-345 68 48

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 420 medlemsföretag, varav 340 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.