Skip to main content

De första rekryteringsföretagen är auktoriserade

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2016 12:03 CEST

Den nya logon/symbolen för Auktoriserat rekryteringsföretag.

De första auktorisationerna för rekryteringsföretag utfärdades den första oktober i år. Auktorisation för rekryteringsföretag är det tredje steget i Bemanningsföretagens uppbyggnad av auktorisationer för branschen som pågått sedan 2007.

Rekryteringsuppdrag har blivit en allt viktigare del av våra medlemsföretags verksamhet. Auktorisationen säkerställer att rekryteringsföretagen är seriösa företag som uppfyller högt ställda krav på affärsmässighet och processer. Auktorisationen innebär en trygghet för uppdragsgivare, kandidater och medarbetare.

För att bli ett auktoriserat rekryteringsföretag krävs det bland annat att företaget redovisar referensfall, är ekonomiskt skötsamt och har ett system för kandidathantering, uppföljning och resultatmätning.

Alla medlemsföretag i Bemanningsföretagen granskas en gång om året. Granskningen sker i den partssammansatta auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation och medlemskap tas i Bemanningsföretagens styrelse. Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller villkoren får inte vara kvar som medlem och förlorar auktorisationen. Auktorisationsnämnden leds av Erik Åsbrink. I nämnden ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO, Unionen och Akademikerförbunden.

Mer information om de första 85 auktoriserade rekryteringsföretagen och de 15 nya auktoriserade omställnings- och bemanningsföretagen finns på Bemanningsföretagens hemsida: www.bemanningsforetagen.se

För att kandidater och uppdragsgivare ska kunna göra trygga val kommer Bemanningsföretagen att göra auktoriserade rekryteringsföretag sökbara på www.tryggbemanning.se. Här finns också information om vilka krav auktorisationen ställer och hur kvalitetskontrollen görs.

För ytterligare information:
Ann-Kari Edenius
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
070 992 49 20
ann-kari.edenius@almega.se

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument