Skip to main content

​Flexpension i bemanningsföretag

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 16:29 CET

Bemanningsföretagen har träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag med Unionen och Akademikerförbunden.

Det innebär att det redan 1 maj finns ett nytt paket med anställningsformer samt nya beredskapsregler. De nya anställningsformerna förhandlades fram i en förbundsspecifik arbetsgrupp.

Systemet med flexpension startar 1 november. Samtidigt börjar överenskommelsen om deltid i pensioneringssyfte gälla liksom den nya förhandlingsordningen vid rättstvister.

Överenskommelsen innebär också att parterna startar ett gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal. Vidare har en partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist tagits fram.

På Almegas hemsida finns utförlig information om flexpension och bakgrunden.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se