Skip to main content

Bemanningsindikatorn Q1 2013 - Upp för bemanningsbranschen i norra Sverige, i övrigt ovisst

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:06 CEST

Bemanningsindikatorn bytte 2015 namn till Bemanningsföretagens Kvartalsrapport.

Bemanningsindikatorn för första kvartalet 2013visar att branschens omsättning sammantaget minskat med åtta procent jämfört med förra året. Uppdelat på tjänsteområden blir bilden än tydligare: Uthyrning har minskat med 12 procent och rekrytering har minskat med nio procent.

– Samtliga indikatorer visar under det första kvartalet på ett ovisst tillstånd i ekonomin för bemanningsbranschen. Det är dock viktigt att notera att det kvartal vi jämför med förra året var ett av de bästa genom tiderna, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

I ett regionalt perspektiv är det endast norra Sverige som uppvisar positiv utveckling, +5 procent. I norr utgör industri/tillverkning 29 procent av försäljningen, medan kontor/administration utgör 24 procent. De arbetsmarknadstrender vi sett de senaste åren förstärks ytterligare: Entreprenaderna, det vill säga uthyrning av helhetslösningar av personal, personalledning och i vissa fall maskinell utrustning, ökar åter, nu med 34 procent. Om än från låga nivåer. Kunderna intresserar sig sålunda för allt längre och mer omfattande bemanningslösningar. Entreprenaderna utgör nu sex procent av branschens försäljning.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.

Bifogade filer

PDF-dokument