Skip to main content

I morgon utses Bemanningsföretagens bästa kritiker

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 08:00 CEST

I morgon onsdag delas Bemanningsföretagens Kritikerpris ut för andra gången. Priset går till en person som i sann akademisk anda framfört konstruktiv kritik mot bemanningsbranschen och som med det kritiska samtalet som utgångspunkt bidragit till att föra diskussionen om branschens utveckling framåt.

– Vi vill lyfta fram den konstruktiva kritiken. Det kan jämföras med inspektionen av ett husbygge, där det finns två olika typer. En byggnadsinspektör kommer med konstruktiva förslag för hur bygget kan bli bättre, medan en husrivare river hela rubbet, utan diskussioner och faktaunderlag. Vi vill lyfta fram byggnadsinspektörer, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

I år har juryn valt att nominera följande tre personer till Bemanningsföretagens Kritikerpris 2012:

Ylva Johansson – Socialdemokraternas talesperson
i arbetsmarknadsfrågor

Motivering: För att med ett starkt engagemang, friska argument och infallsvinklar ha bidragit till Socialdemokraternas progressiva resa i deras syn på bemanningsbranschens villkor och utveckling.

Darko Davidovic, förbundsjurist IF Metall
Motivering: För att genom en kristallklar öppenhet och ett pedagogiskt förhållningssätt via moderna plattformar ha visat en skarp förmåga att lyfta perspektivet kring de bemanningsanställdas villkor, dock alltid med modet att visa vad som uppfattas som brister och fel.

• Eskil Wadensjö & Pernilla Andersson Joona, arbetsmarknadsforskare vid Stockholms universitet
Motivering: För att med ett långsiktigt arbete och genuint intresse för bemanningsbranschens mekanismer och funktioner ha nyanserat bilden av branschen, exempelvis vad gäller ålder, kön, ursprung och utbildning.

Bemanningsbranschen utvecklas ständigt och branschen går starkt framåt. Med en sådan utveckling följer alltid synpunkter och starka åsikter om bemanningsföretag och deras roll på den svenska arbetsmarknaden.

– Tyvärr är många av synpunkterna både onyanserade och många gånger direkt felaktiga. Som branschorganisation tycker vi det är viktigt att föra en dialog också med de som inte alltid håller med oss och lyssna när kritiken är konstruktiv. Det är den typen av åsiktsbrytningar som skapar dynamik och utveckling, säger Henrik Bäckström.

Förra årets vinnare av Kritikerpriset var egenföretagaren och den tidigare ombudsmannen Sam Dandemar. Vem av de tre nominerade som vinner Bemanningsföretagens Kritikerpris i år offentliggörs vid bemanningsbranschens galakväll onsdag 9 maj.

Priset delas ut av Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström och består av ett diplom och en minnessak i glas.

För ytterligare information:

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Gabriella Sebardt
Förbundsjurist
08-762 70 35/070-684 70 35

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 460 medlemsföretag, varav 85 procent är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.