Skip to main content

Med anledning av Arbetsmiljöverkets pågående granskning

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 10:25 CEST

Vi har tidigare välkomnat den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Samtidigt har vi i samtal med myndigheten påtalat problem i hur statistiken både beskrivs och rapporteras. Ett problem som nu blivit än tydligare.

Arbetsmiljöverkets granskning pågår och gör så året ut. Än så länge finns inga analyserade resultat att ta fasta på, inga slutsatser om varför arbetsolyckor sker. Däremot finns ett stort antal teorier och arbetsteser som granskningen eventuellt kommer kunna förkasta eller bekräfta. Samtidigt väljer Arbetsmiljöverkets nationella samordnare av inspektionen att dra slutsatser under pågående utredning. Något vi ställer oss kritiska till.

- Våra medlemmars viktigaste resurs är deras medarbetare, och företagen tar arbetsmiljöarbetet på största allvar. Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen. Det är också det enda inspektionen med säkerhet kan fastställa, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

- Sättet Arbetsmiljöverket väljer att ta fram sin statistik blir därför missvisande. Vi förväntar oss mer av myndigheten, med stora resurser och stort ansvar. Något vi har bett om att få diskutera både med ansvarig minister, Ylva Johansson, samt Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem. Än så länge har vi inte fått något svar, säger Ann-Kari Edenius.

Bemanningsföretagen arbetar aktivt med att förtydliga det dubbla ansvaret, dvs det ansvar som både bemanningsföretaget och det inhyrande företaget har. Redan nu pågår ett partsgemensamt arbete för att stärka konsultrollen samtidigt som vi tillsammans med våra medlemmar verkar för att säkra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets mål måste vara att säkra att så få olyckor som möjligt sker på alla arbetsplatser. Och visar den pågående granskningen strukturella problem kommer vi givetvis agera därefter. Men vi förväntar oss att granskningen gör det möjligt att förstå hur alla arbetsgivare kan bli bättre på att hantera de problem som kvarstår. Just nu verkar vi inte nå det målet.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se