Skip to main content

Nytt Avtal: Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden vill få fler nyanlända akademiker i jobb

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 14:01 CEST

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden vill synliggöra nyanlända akademiker som en resurs för arbetsgivarna. Löneökningarna för ettårsavtalet följer det så kallade märket om 2,2 procent.

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden tillsätter en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att stärka förutsättningarna för nyanlända akademiker att få arbete inom sitt yrke. Parterna ska titta på möjligheterna att arbeta med så kallade snabbspår men också analysera kollektivavtalet och föreslå regeländringar i syfte att påskynda och främja insteg på arbetsmarknaden.

- Integration på arbetsmarknaden sker mycket långsamt och det är ett stort problem. Bemanningsbranschen har en utmärkt samarbetspartner i Akademikerförbunden som vill förbättra situationen för nyanlända akademiker tillsammans med oss, säger Bemanningsföretagens förhandlingschef Hanna Byström.

- Det är viktigt att vi synliggör nyanlända akademiker som en resurs. Är det någon bransch som kan lyckas att få fler i arbete så är det bemanningsbranschen, tillägger Lars Garnefält, branschansvarig ombudsman på Sveriges Ingenjörer för Akademikerförbunden.

Parterna inrättar arbetsgrupper även om den särskilda ITP-planen för ambulerande tjänstemän, det delade arbetsmiljöansvaret och det lokala fackliga arbetet.

Avtalet, som löper mellan den 1 maj 2016 – 30 april 2017, omfattar akademiker vid drygt 500 företag.

För ytterligare information:
Hanna Byström
förhandlingschef Bemanningsföretagen
070 370 91 50

Lars Garnefält
Sveriges Ingenjörer
070 653 80 77

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument