Skip to main content

Politisk enighet om bemanningsbranschens betydelse

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 08:00 CEST

I Bemanningsföretagens senaste partienkät framkommer det att alla riksdagspartier vill att bemanningsbranschen i Sverige ska fungera enligt den svenska modellen med kollektivavtal. Alla partier utom Vänsterpartiet tycker också att bemanningsbranschen bidrar till svensk konkurrenskraft.

- Det här är ett mycket intressant resultat. Trots allt gruff om bemanningsbranschen råder det allstå en stor enighet över blockgränserna att bemanningsbranschen är värd att regleras i egna kollektivavtal. Modellen med kollektivavtal är något som vi från branschen ställer oss bakom till 100 procent, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Samtidigt har Socialdemokraterna i sitt program för arbetsmarknaden föreslagit lagstiftning för att öka fackens inflytande över när bemanningsföretag får användas. Det skulle innebära ett klart övergrepp på den svenska modellen och om det införs urholkas systemet för den svenska arbetsmarknaden ytterligare.

- Oroande är dock att inga av partierna riktigt tar på allvar de hot mot kollektivavtalsmodellen som nu finns eller förstår att vissa av deras egna förslag också är ett hot mot den svenska modellen. Den hårda tonen i avtalsrörelsen visar att det är dags att ta ett rejält grepp för att skydda den svenska modellen.

- Det är dags att diskussionen på allvar startar bland politiker och beslutsfattare vilka mått och steg som bör tas för att garantera den svenska kollektivavtalsmodellens fortlevnad inom bemanningsbranschen, avslutar Henrik Bäckström.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 320 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.