Skip to main content

Samtal om bättre vårdbemanning

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2017 09:33 CET

Med anledning av den senaste tidens medierapportering om ökande kostnaderna för vårdbemanning och även fall av bristande kontroll av inhyrd vårdpersonal har Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius i dag bjudit in Sveriges Kommuner och landsting, SKL och Inspektionen för vård och omsorg, IVO till samtal om vårdens framtida utmaningar.

  • Att stoppa inhyrd vårdpersonal är inte lösningen på landstingens bemanningsproblem. Det skulle leda till att vårdplatser får stängas, vilket i slutänden drabbar patienterna. Vi vill fortsätta att utveckla bemanningslösningarna så att vården kan förbättras och få kompetensförsörjning till rimliga priser, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius.
  • Det vi nu behöver är ordning och reda genom att landstingen upphandlar auktoriserade företag och håller sig till upphandlade tjänster. Det är bra att SKL nu också ser att det är en väg till kontroll och kvalitet. I dag har jag skickat en inbjudan till samtal med SKL och IVO om hur vi kan utveckla bemanningslösningarna tillsammans så att vi kan garantera hög patientsäkerhet och bra vård till rimliga kostnader. Jag hoppas att vi kan träffas och inleda samtalen redan i januari, säger Ann-Kari Edenius.

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se