Skip to main content

SD verkar mot insteg på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 13:00 CEST

I ett uttalande för nyhetsbrevet Lag&Avtal säger Sverigesdemokraternas pressekretare Erik Almqvist att det bör införas begränsningar för bemanningsföretag. Antingen är Almqvist dåligt påläst, eller tvärtom mycket medveten om sysselsättningsgraden för invandrare hos bemanningsföretag.

Erik Almqvist anför det ihåliga argumentet om ”riktiga jobb” för  att begränsa bemanningsbranschen. Bemanningsföretag erbjuder riktiga jobb med kollektivavtal med samtliga förbund inom LO och med tjänstemän samt akademiker. Dessutom granskas varje bemanningsföretag årligen av den med facken gemensamma auktorisationsnämnden. Ett jobb i ett bemanningsföretag är minst lika reglerat i lagar och avtal som andra jobb. Ur flera aspekter mer reglerat.

 - Sverigedemokraterna verkar inte bara vara emot invandrare, utan också företag som anställer utlandsfödda, säger Henrik Bäckström, VD Bemanningsföretagen. 

Enligt forskarna Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson Joona har bemanningsbranchen en klar överrepresentation av invandrare, särskilt de som är födda i icke-västländer. Av de anställda i bemanningsbranschen har 12 procent en bakgrund utanför västvärlden jämfört med 7 procent på hela arbetsmarknaden. Även andra grupper av invandrare är överrepresenterade i bemanningsbranschen.

- Att arbeta i ett bemanningsföretag är en väg in i arbetslivet för många grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, exempelvis utlandsfödda och ungdomar. Det är viktigt att det inte skapas någon riksdagsmajoritet för att ta bort dessa personers möjlighet i arbetslivet, avslutar Henrik Bäckström.

För mer information:

www.bemanningsforetagen.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 320 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.