Skip to main content

Sverige måste implementera hela bemanningsdirektivet

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 08:00 CET

Bemanningsdirektivet är en förhandlingsprodukt på EU-nivå som innehåller två jämbördiga principer: Likabehandlingsprincipen till arbetstagarnas fördel och hindersprövningsprincipen till branschens fördel.
– Det vore ytterst märkligt, för att inte säga inkorrekt, om Sverige inför en bemanningslag som bara tillgodoser arbetstagarnas intressen, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Likabehandlingsprincipen, artikel 5 i direktivet, är till fördel för arbetstagarna: De ska ha motsvarande villkor som övriga på arbetsmarknaden. I Sverige är fallet redan så, genom de kollektivavtal vi har tecknat, bekräftade av facken och regeringens utredare.

Hindersprövningsprincipen, artikel 4 i direktivet, är till fördel för branschen: Omotiverade hinder för bemanningsföretags verksamhet är otillåtna sedan den 5 december. Två principer, för att två intressen har förenats i ett och samma direktiv där målet är en välfungerande arbetsmarknad. Logiken har hela tiden varit: Med bra anställningsvillkor finns inget behov av hinder. Och vice versa.

Bemanningsdirektivet är resultatet av mångåriga förhandlingar mellan parterna på Europanivå. Därför finns också två principer.

- EU tillåter inte halva implementeringar av sina direktiv, säger Henrik Bäckström.

- Regeringen har rättsliga efterspel att vänta om Sverige enbart implementerar likabehandlingsprincipen. Artikel 4 måste införas i den nya bemanningslagen för att implementeringen av bemanningsdirektivet ska vara korrekt, säger Henrik Bäckström.

I otaliga lokala kollektivavtal finns hinder för bemanning: Till exempel att maximalt tio procent får hyras in, företaget får hyra in under max fem veckor et cetera.

Det finns även hinder i lagstiftningen. Till exempel i MBL, §38: Vid anlitande av bemanningsföretag måste kunden alltid förhandla med facket. Detta gäller bara bemanningsföretag, inte konsulter från andra branscher. Om kontoret ska hyra in receptionist måndag morgon på grund av akut sjukdom, så måste idag facklig förhandling ske, det är orimligt.

Vi vill säkerställa att lagstiftaren verkligen får med en portalparagraf om hindersprövning i den kommande lagen. Annars har vi ingen reglering framöver när otillåtna hinder för bemanning ska tas bort.

För ytterligare information:

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Gabriella Sebardt
förbundsjurist Bemanningsföretagen
08-762 70 35/070-684 70 35

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 430 medlemsföretag, varav 85 procent är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.