Skip to main content

Tryggheten för bemanningsanställda hotas

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2013 11:25 CET

Socialdemokraterna och LO har presenterat ett gemensamt tiopunktsprogram gällande arbetsmarknaden. Om förslagen blir verklighet skulle de dramatiskt ändra spelreglerna på arbetsmarknaden och försämra för många företag att bedriva verksamhet. Detta gäller bland annat för bemanningsföretagen, där tryggheten för 60 000 helårsanställda står på spel.

Det är tydligt att S nu tagit intryck av de mer radikala krafter inom LO som anser att bemanningsavtal ska begränsas i tid så att de inte blir av ”stadigvarande” karaktär. Problemet med detta är att utan långa uppdrag är det omöjligt för bemanningsföretagen att göra långsiktig planering för medarbetarna och upprätthålla en hög andel tillsvidareanställningar. Av korta uppdrag följer korta anställningar – och med Socialdemokraternas politik blir bemanningsbranschen en påhuggsbransch utan trygghet för de anställda. I Sverige är detta inte fallet; alla bemanningsanställda erbjuds fast anställning efter 6 månaders provanställning. Över 60 000 personer är helårsanställda inom bemanning.

Bemanningsföretagen har tillsammans med facken arbetat under två decennier för att komma ifrån den situationen. Genom att gå mot längre uppdrag på kundsidan och längre avtal på medarbetarsidan har branschen kunnat växa samtidigt som medarbetarna åtnjuter världens bästa avtal för bemanningsanställda. Nu vill LO och S korta kundavtalen, men behålla långa anställningar. Det visar på en oförståelse för företagandets villkor.

Enbart korta uppdrag går inte att förena med en hög andel tillsvidareanställningar. Tryggheten för de 60 000 helårsanställda i bemanningsbranschen står därmed på spel. Dessa fyller idag en kombination av längre och kortare behov – ofta hyrs de in för att kunden inte vet hur långt behovet är – och för majoriteten av de kunder som hyr in dem är direktanställningar inte ett alternativ. Det innebär att de jobb som försvinner i bemanningsbranschen på grund av de kortade avtal S förespråkar inte försvinner till andra arbetsplatser. De försvinner i stor utsträckning helt från den svenska arbetsmarknaden.

Kravet är ett uttryck för en beklämmande vilja att lagstifta om det som är parternas ansvar. Parterna har förhandlat och avtalat om detta och långa uppdrag och anställningar är den svenska modellen för bemanning. Förslaget innebär dessutom en tillbakagång till en mer restriktiv och företagsfientlig politik från Socialdemokraternas sida.

FAKTA
S och LO:s krav gällande bemanning råder: - Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov.

 

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström, Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen, 070-345 69 68
Hans Uhrus, Presschef, Bemanningsföretagen, 076-895 01 01, hans.uhrus@almega.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 500 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.


Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 500 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.