BENDERS BYGGSYSTEM UTÖKAR I UDDEVALLA

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 11:19 CET

Benders fortsätter sin satsning på prefabricerade betongelement. Drygt ett år efter starten av Benders Byggsystem lägger man nu till Uddevalla som tillverkningsort vid sidan om den tidigare fabriken i Strängnäs och den nyligen förvärvade trapptillverkningen i Norberg. Redan under nästa år förväntas man ha en komplett fabrik igång för effektiv tillverkning av stomkomponenter.

Benders Ocala - tvåskiktssten i fokus 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 14:54 CEST

Bender Ocala antik blev redan vid lanseringen 2011 en populär marksten i Benders breda produktutbud. En klassisk form tillverkad på modernt vis fann snabbt sin väg från broschyr och hemsida hela vägen till familjers garageuppfarter och uteplatser. När Benders inför kommande säsong utökat serien med fler format och färger kändes det naturligt att lyfta fram stenen och göra 2016 till ett Ocala-år.

Betongmarksten från Benders en vinnare för Kinnarps

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 12:19 CET

​Underlag med Benders förbandsstenar i betong i stället för asfalt skulle visa sig vara den hållfasta lösningen för uppställningsytorna för kontorsmöbeltillverkaren Kinnarps egenutvecklade containrar.

Benders har förvärvat produktionsanläggning i Arboga

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 10:32 CEST

Benders Sverige AB har förvärvat rörelsen i Arboga från Leca Sverige AB. I anläggningen produceras den s.k. Albabalken samt lättklinkerbalkar.

Benders har 2016-10-19 förvärvat samtliga aktier i Norbergstrappan AB i Norberg

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:29 CEST

Benders har 2016-10-19 förvärvat samtliga aktier i Norbergstrappan AB i Norberg Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Konceptet är att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutskedet av projektet belägga trappan med terrazzo. En utveckling av konceptet kommer att göras inom ramen för Benders och ytterligare produktionsorter planeras.

Debatten kring importerad natursten går vidare

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 12:25 CET

Ove Bender , VD för byggvarutillverkaren Benders , berättar om hur företaget under lång tid arbetat för en hållbarar import, men också om Benders stora satsning på produktion av svensk natursten.

Takpannebranschen protesterar mot höjd skatt på naturgrus

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2015 14:03 CEST

Grusskatten höjs igen – takpanneproducenter protesterar:                                                           – Vill regeringen ha någon industriproduktion kvar i Sverige?

Ove Bender, vd för byggvarutillverkaren Benders med säte i Edsvära, protesterar mot den orättvisa skatten på naturgrus som snedvrider konkurrensen – utan att de önskade miljöeffekterna uppnås.

– När skatten på naturgrus infördes för tjugo år sedan var det kanske inte helt utan skäl, även om det officiella syftet var att delfinansiera EU-medlemskapet. På den tiden användes grustäkter till många onödiga ändamål, trots att bergkross ofta var en lämpligare råvara. Men skattens utformning tar ingen hänsyn till om det finns alternativa material eller ej, och nu är den tre gånger så hög, säger Ove Bender.

Naturgrus enda fungerande råvaran

En utredning från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) visar tydligt att för vissa typer av produktion går det inte att ersätta naturgrus, som exempelvis för gjuterisand, glastillverkning och, som i Benders fall, takpannor av betong.

– Vi och många andra tillverkare har satsat stora summor på att testa bergkrossråvara, men resultatet blir en betydligt sämre och dyrare produkt. Den skarpare stenstrukturen ger en porös yta och maskinslitaget blir avsevärt större. Dessutom uppkommer problem med radonhaltig sten, som vi ju inte vill ha i våra bostäder, fortsätter Ove Bender.

Missgynnar svenska producenter – med utebliven miljöeffekt

Den 1 augusti höjdes skatten på naturgrus från 13 kr till 15 kr per ton utan förvarning och utan att industrin gavs tillfälle att justera sin prisinformation. Höjningen försämrar den svenska takpannebranschens konkurrensvillkor ytterligare, menar en upprörd Ove Bender:

– Man kan fråga sig om regeringen över huvud taget vill ha någon industriproduktion kvar i Sverige. Det gäller inte bara oss utan drabbar många branscher där man driver bort svenska arbetstillfällen med tveksamma miljöargument. Våra produkter är tunga och transportintensiva, så av såväl miljö- som kostnadsskäl är det viktigt att råvarorna finns nära produktionen och att produktionen sker nära marknaden.

Dags att slopa grusskatten

Benders hör till de företag som gjort mycket omfattande miljöinvesteringar, bland annat genom ett eget tågbaserat logistiksystem som flyttat miljontals ton transporter från väg till järnväg, berättar Ove Bender som menar att skatten på naturgrus spelat ut sin roll och borde avskaffas, så att svensk betongindustri får konkurrera med importen på lika villkor.

– Den senaste höjningen av skatten är närmast att betrakta som felräkningspengar ur ett statsbudgetperspektiv, men den snedvrider helt i onödan villkoren för en bransch som skapar många arbetstillfällen och redan har gjort mycket stora insatser för att minimera sin miljöpåverkan, avslutar Ove Bender.

Ytterligare upplysningar: Ove Bender, vd Benders Sverige AB, 0512-78 70 03.

Benders är en familjeägd koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster för bygg-
och anläggningssektorn. Grundverksamheten är utomhusprodukter i betong såsom tak, mark, infrastruktur och natursten m m. Företaget har sitt huvudkontor i Edsvära i Vara kommun och omsätter ca 2 miljarder SEK med
ca 750 anställda.

Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling under snart 55 år har bidragit till att Benders idag arbetar inom fyra skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av tak- och markprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och de övriga sortimenten inom betong och granitprodukter - natursten, grund och vägg samt infrastruktur - växer för varje säsong.

​Ove Bender, vd för byggvarutillverkaren Benders med säte i Edsvära, protesterar mot den orättvisa skatten på naturgrus som snedvrider konkurrensen – utan att de önskade miljöeffekterna uppnås.

Läs vidare »

Benders redo att expandera nyförvärvat bolag

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2015 08:44 CEST

​Inför övertagandet av Skanska Stomsystem AB i oktober etablerar Benders ett Stockholmskontor och nyrekryterar personal

Benders förvärvar Skanska Stomsystem

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2015 08:00 CEST

Efter sommaren blir det Strängnäsbaserade företaget Skanska Stomsystem, som tillverkar prefabricerade byggnadsstommar, en del av Benderskoncernen.

Varför välja husgrund från Benders

Nyheter   •   Maj 14, 2015 08:50 CEST

Bygg en säker grund med Bender Sockelelement. Du får färdigisolerade element, i hög kvalitet och med rustik borstad yta, klara för utläggning. Med lätt vikt och perfekt passform är en grund från Benders det naturliga valet.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Chef Marknadskommunikation
 • chtsriiostyyeran.pwoetqdtefyrszpsotln@qebenxndqgerfqs.kvsesb bi
 • 010-888 00 00

 • Presskontakt
 • VD
 • ovire.lzbehpndglermv@bzeenjgdeltrskz.sxjeum
 • 010-888 00 00

Om Benders Sverige AB

Det naturliga valet

Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling under snart 55 år har bidragit till att Benders idag arbetar inom fyra skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av tak- och markprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och de övriga sortimenten inom betong och granitprodukter - natursten, grund och vägg samt infrastruktur - växer för varje säsong.

Adress

 • Benders Sverige AB
 • Box 20
 • 535 21 Kvänum
 • Sverige