Skip to main content

ATEX – en klassningsplan att följa

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 13:34 CEST

Dessa bedömningar ska sedan dokumenteras och finnas tillgängliga för den som arbetar i anslutning till brandfarlig vara-hanteringen. Detta är kärnan i det som kallas Klassningsplan.

Fortfarande känner sig många dock osäkra på när klassningsplan behövs. Detta kan bero på att den som hanterar de brandfarliga varorna inte har detta som huvudsaklig sysselsättning. Brandfarlig vara kan omfatta allt från gasol för matlagning eller desinficering av laborations­instrument till fullskalig processindustri. Det finns även en osäkerhet i ansvars­fördelningen eftersom det är den som hanterar de brandfarliga varorna som enligt lag är skyldig att ta fram klassningsplanen, medan det vid byggnation sannolikt är en yttre entreprenör som ska installera eventuell Ex-klassad elutrustning i anslutning till de ATEX-klassade områdena.

Osäkerhet som detta kan leda, antingen till att riskerna med explosiv atmosfär aldrig tas upp. Eller att skyddsnivån blir onödigt hög, och därmed fördyrande eftersom klassad utrustning kanske installeras i onödan eller att risk­reducerande åtgärder inte samordnas. Även den som har koll på grundkraven, att enbart Ex-klassad utrustning får användas där brandfarlig vara hanteras, kan missa detaljer som vilken typ av Ex-klassad utrustning som kan sitta var – utrustningskraven är beroende på både typ av Zon de placeras i och vilket ämne som hanteras. Med den samlade erfarenhet som finns hos Bengt Dahlgren hjälper vi ofta till att minimera dessa informationsglapp.

Kravet på klassningsplan är inte beroende på de risker som kan uppstå till följd av hanteringen av brandfarlig vara utan enbart sannolikheten för att skadliga mängder explosiv atmosfär kan förekomma. Och med en definition på skadlig mängd explosiv atmosfär om 10 liter[1] innefattar detta i praktiken all hantering av brandfarlig vätska klass 1 och 2a, samt brandfarlig gas. Med detta sagt ska givetvis klassningsplanens omfattning spegla hanteringen och därför erbjuder vi skräddar­sydda lösningar för varje nytt uppdrag.

Inom Bengt Dahlgren finns flera personer som har jobbat med att ta fram klassningsplaner för såväl, kraftvärmevärk och sprut­lackering som mindre restauranger och laboratorier. Vi kan alltså med glädje erbjuda denna kompetens både i samband med tillståndsansökan för hante­ring av brandfarlig vara och vid ny- och ombyggnad av anläggningar där brandfarlig vara ska hanteras. Vårt mål är alltid att vår kund ska känna sig trygg i att hanteringen av brand­farlig vara sker på ett säkert sätt och att de pengar som lagts ner på förebyggande åtgärder, i till exempel klassad utrustning, har hamnat på rätt ställe.

Extra fakta:

ATEX gäller inte bara brandfarlig vara utan även hantering av brännbart damm. Detta regleras då genom Arbetslagstiftningen istället för LBE. Alla produkter som är brännbara kan, i tillräckligt finfördelad form, ge upphov till explosiva damm-luft-blandingar när de blir luftburna (prova gärna att dofta lite finmalen vitpeppar över ett stearinljus vid nästa middag). Vanligast förekommande är detta inuti bearbetningsutrustning som t.ex. spånsugar men kan även vara aktuellt i lokaler med brännbart damm där städning måste ske med tryckluft.

[1] Motsvarar t.ex. 0,5 gram luftburen etanol, eller 2dl Gasol utblandad med luft. (Introduktion till ATEX-direktiven, Utgåva 3, 2006, SIS förlag)

Text: Joakim Sender

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy