Skip to main content

Bengt Dahlgren AB hjälper första fastighetsägaren i Sverige att certifiera sig enligt nya energiledningsstandarden

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 11:41 CEST

Bengt Dahlgren AB har tillsammans med Micasa Fastigheter kartlagt Micasas verksamhet och de aktiviteter som påverkar fastigheternas energianvändning samt upprättat de mål, handlingsplaner och rutiner som krävs för certifieringen. Under processens gång har stora delar av Micasa Fastigheters personal engagerats, vilket bidragit till bättre rutiner och lättare implementering av systemet.

Det första steget i energiledningssystemet var att kartlägga verksamhetens nuläge. Ett stort antal nyckelpersoner i organisationen intervjuades. Det som bland annat konstaterades under kartläggningen var att det låg stort fokus på att åtgärda felanmälningar och återställa larm istället för att arbeta förebyggande med systematisk tillsyn, skötsel och driftoptimering. Vidare konstaterades att energi inte alltid beaktas vid planering och budgetering av underhållsåtgärder eller större ombyggnad.

Utifrån kartläggningen identifierades ett antal aktiviteter som påverkade fastigheternas energianvändning. Dessa aktiviteter värderades enligt en modell och de aktiviteter som ansågs vara mest betydande utgjorde grunden för energimål, handlingsplaner och rutiner i energiledningssystemet.

Nära hälften av Micasa Fastigheters personal deltog i arbetet med att upprätta energiledningsrutinerna. Ett antal workshops genomfördes där deltagarna diskuterade kartläggningen och hur brister som identifierats skulle kunna åtgärdas med hjälp av bättre rutiner. Energiledningsrutinerna vävdes sedan ihop med Micasa Fastigheters befintliga miljöledningssystem.

Personalens och ledningsgruppens medverkan och engagemang under arbetet som har pågått under ett år har genererat ett väl förankrat energiledningssystem. Det har också bidragit till att skapa en större insikt hos personalen kring hur deras dagliga arbete påverkar energianvändningen i fastighetsbeståndet.

Text: Sandra Holmström

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy