Skip to main content

Bengt Dahlgren skriver ny handbok om utförandekontroll brandskydd

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 11:55 CEST

Byggnader får tas i bruk först efter slutsamråd och när slutbesked har erhållits. För att få slutbesked ska brandskyddet normalt vara helt färdigt. För att kunna ta byggnaden i bruk enligt projektets tidplan är det således mycket viktigt att kontroll av brandskydd görs i god tid så att eventuella fel upptäcks och kan rättas till innan slutsamrådet.

Syftet med denna handbok är att vara ett stöd för planerande och genomförande av egenkontroller och utförandekontroller av brandskyddet, samt vara ett stöd vid upprättande av kontrollplan och vid byggnadsnämndens tillsyn. Bokens huvudfokus ligger på utförandekontroller i byggskedet, vad som bör kontrolleras, hur kontroller bör genomföras och viktiga tips.

Handboken vänder sig till personer med olika bakgrund och erfarenhet vad gäller såväl byggprocessen som den lagstiftning som styr kontroller och besiktningar. Målgruppen är, kontrollansvariga, besiktningsmän, brandkonsulter byggnadsnämnder, räddningstjänster, projektledare, byggherrar, entreprenörer m.fl.

Handboken beställer du på www.bengtdahlgren.se/handbok

Text: Nils Olsson

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy