Skip to main content

Bengt Dahlgren växer på fuktområdet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 10:45 CEST

Fuktrelaterade problem med byggnader har alltid funnits. Trots det är fuktområdet som en egen disciplin ett förhållandevis nytt begrepp inom byggbranschen.
– Det finns ett skriande behov efter fuktkompetens. Kunskapen om vilka problem fukt kan ställa till med har funnits länge men det är en stor brist på utbildat folk, säger Mikael Sandberg, fuktsakkunnig på Bengt Dahlgren.

Allt fler beställare ställer nu krav på att det ska finnas en fuktsakkunnig i projekten, menar han.
– På 1960 och 70-talen fanns det som hette Svensk byggnorm där tekniska lösningar föreskrevs gällande fuktsäkerhet av byggnader. Det ledde till stora skador som vi brottas med än i dag. På den tiden kände man helt enkelt inte till fuktfysiken på samma sätt som i dag. Nu säger Boverkets byggregler bara att man ska bygga fuktsäkert. På så vis har ansvaret lagts över på byggbranschen. Det gör att större ansvar i dag hamnar på beställaren och byggherren medan man tidigare bara följde statlig byggnorm, säger han.

Att det finns certifieringar för fuktkonsulter är det många som inte känner till vid upphandlingar. Byggdoktor som är en slags certifiering för fukt- och inomhusmiljöutredare, eller diplomerade fuktsakkunniga, som utbildats av Fuktcentrum på Lunds tekniska högskola. Där sitter Bengt Dahlgren också med i styrelsen.
– Traditionellt har fukt behandlats styvmoderligt och hamnat under andra discipliner i byggprojekt. Numer finns en branschstandard för fukthantering, ByggaF, säger Mikael Sandberg.

Bengt Dahlgrens arbete på fuktområdet täcker både befintliga byggnader och nyproduktion. Vid befintliga byggnader kan det röra sig om rena byggfel eller skadeutredningar där fuktskador leder till försämrad inomhusmiljö.
– Det går mot att fukt blir bli lika vanligt som andra discipliner. Precis som en arkitekt eller konstruktör ska det även finnas en fuktsakkunnig i projekt. Fler beställare ställer krav i sina upphandlingar efter fuktkompetens, säger han.

Bengt Dahlgren har i dag fuktkonsulter i Stockholm, Göteborg och Skåne men Mikael Sandberg framhåller att de tar uppdrag över hela landet.
– Vi är inne i en expansiv fas och i framtiden är det möjligt att vi har konsulter inom fukt på fler orter. Tillsammans med Bengt Dahlgrens tidigare verksamhetsområden kan vi nu göra totala inventeringar av byggnader och beställaren behöver bara vara i kontakt med en aktör. Det är en stor fördel att vi sitter tillsammans med de andra verksamhetsområdena, säger han. 

Bengt Dahlgren utför:

Fuktskadeutredning
– orsak, omfattning, åtgärdsförslag – enligt Byggdoktorernas metodik

Fuktsäkerhetsprojektering
– diplomerad fuktsakkunnig, fuktberäkningar

Fuktstatusinventering
– ingår ofta i miljöcertifiering, även vid överlåtelser

Miljöinventering
– lagkrav enligt Miljöbalken inför ombyggnad/rivning

Radonutredningar
– långtidsmätning, korttidsloggning, åtgärdsförslag

Inomhusmiljöutredning
– enligt SWESIAQ-modellen och Folkhälsomyndigheten

Mätuppdrag
– fuktmätningar, luftprovtagningar, materialanalyser

Lufttäthets provning
– mätning av klimatskalets lufttäthet och läckagesökning

Teknisk Due Diligence
– statusinventering vid överlåtelser av fastigheter

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy