Skip to main content

Brandrosen – för bästa möjliga brandskydd

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 11:01 CEST

Brandrosen – för bästa möjliga brandskydd

Med Brandrosen har det bästa från den gamla tiden med brandsyneförrättare kombinerats med ett modernt och tydligt sätt att skapa bästa möjliga brandskydd hos företag.  – Vi ville hitta ett sätt att vara konkreta, transparanta och samtidigt engagera alla parter i brandskyddsarbetet, säger Jan Gustafsson, som är brandkonsult på Bengt Dahlgrens Stockholmskontor.

MED DETTA VERKTYG kan man ta fram en bild och ett resultat av hur verksamheten arbetar med och förvaltar brandskyddet och därefter ange en bra nivå som är anpassad till det skydd de har eller hur det kan utvecklas.

– Det här är ett bra sätt att lyfta kompetensen och nivån på företagets brandskydd och genom resultatet av bedömningen öka delaktigheten i processen, säger Jan Gustafsson.

BDAB har sedan en tid arbetat med en Energiros för att förklara nivån på rådande energianvändning och hur man kan åstadkomma en bättre hushållning med energi. Några brandkonsulter med bakgrund från räddningstjänsten som bland annat brandsyneförrättare har nu arbetat fram Brandrosen.

– Vi har utgått från våra erfarenheter av den här typen av brandskyddsarbete med många olika företag och verksamheter, säger Jan Gustafsson. Vi har bland annat funnit att det är viktigt att få en bedömning genom en metod som ger en så tydlig bild som möjligt av skyddet på vad som krävs och vad som behöver förbättras.

Tidigare har brandsyneförrättaren varit en auktoritet. Uniformen som förrättaren hade verifierade kunskap och relation till företagets representanter, och ansvariga för brandskyddet var ofta både förtroendefulla och sakliga. Företagen litade ofta helt på sin brandsyneförättare. Men i och med att det inte längre är lagstadgat med brandsyn, har också den traditionella brandsyneförrättaren försvunnit. I dag finns mycket större krav på transparens och delaktighet från alla parter. De krav som ställs på brandskydd ska kunna motiveras och förklaras. Men det är många som saknar den gamla varianten av brandskyddsförrättare som kom in utifrån och visade hur saker skulle göras. Därför vill nu många företag ha hjälp av någon utomstående med brandrisken.

Brandrosen är ett redskap som fyller kraven på transparens och tydlighet. Den är ett hjälpmedel för att ge en bedömning och en förklaring om vad som behövs för att få ett bättre brandskydd.

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy