Skip to main content

Den lilla anläggningen – det STORA PROJEKTET

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 15:51 CEST

Den lilla anläggningen – det STORA PROJEKTET

I takt med att bensinstationer läggs ner ute i glesbygden ökar många bilägares irritation över att behöva åka långa sträckor för att tanka. Detta fenomen har ett antal driftiga entreprenörer i Falköping tagit fasta på. Man har gått från idé till handling med att ta fram en typisk ”bya-mack”.

JAG FRÅGAR upphovsmannen till idén, Peter Nordh; VD på PR-Slamsugning AB i Falköping, om varför deras mobila mack marknadsförs som ”Green Petroleum” när det är bensin och diesel som säljs. Han tittar underfundigt på mig och svarar:

– Folk ska inte behöva köra upp fem liter bensin för att tanka fyra.

Undertecknad och Bengt Dahlgren Brand & Risk AB kopplades in i projektet redan 2009 för att ta fram en riskutredning gällande brand- och explosionsriskerna i samband med att prototypanläggningen togs fram.

Sedan dess har en hel del tekniska förbättringar gjorts och prototypen har utvecklats för serietillverkning och står nu klar, våren 2012.

 Kunden betalar för en problemfri etablering ute i landet

Utmaningen för mig, som projektansvarig brandingenjör, har framförallt varit följande två faktorer:

1. Projektet präglas av ett uppdrag på skruv- och mutternivå där varje teknisk utformning är specifik och inte slaviskt följer branschnormerna för typanläggningar.

2. Projektet är landsomfattande och det betyder att riskutredningen (inklusive tillhörande explosionsklassning för bestämning av skyddsnivå för elektriska installationer) ska klara av en granskning från alla berörda myndighetsnämnder i Sveriges alla kommuner. Kunden betalar för en problemfri etablering ute i landet, helt enkelt.

– Vi från Räddningstjänsten fick ett väl utformat material där alla problem belysts och lösningar presenterats, säger ställföreträdande räddningschef Roger Landelius i Västervik. Det är vi inte vana vid och det är inte sällan det saknas handlingar och uppgifter som myndigheterna behöver vid etableringar av den här typen av anläggningar.

Då korrekta handlingar saknas drar tillståndsprocesserna ofta ut på tiden och tid är pengar för den som ska etablera sin anläggning varför man gör klokt i att lägga en del ekonomiska resurser på en sakkunnig konsult redan i inledningsskedet, fortsätter han.

 Valet föll på Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

PR Slamsugning AB, Eltjänst i Falköping AB och Götlinds Svets AB har varit Bengt Dahlgrens beställare och när jag frågar deras representanter om varför man valde att koppla in just Bengt Dahlgren Brand & Risk AB i projektet blev svaret:

”Vi ville vara säkra på att riskutredningen blev korrekt utförd. Vi är stolta över vår produkt och vi är också stolta över och trygga med riskutredningen. Kunderna är säkra när de tankar i vår anläggning.”

Mackägaren och mina medkonsulter har i varje del varit angelägna om att alltid vara på säkra sidan.

Bland annat har miljöhänsyn tagits så att invallningskärl, i händelse av läckage, utförts med större volym än vad regelverken föreskriver.

På samma sätt har dimensionering av ventilationen gjorts med hänsyn till att dessa mackar kommer att placeras ut på vitt skilda platser i landet där topografi, vindförhållanden och närliggande bebyggelse kan variera högst väsentligt. 

Bengt Dahlgren drar nytta av spetskompetens och samlad kunskapsbredd i systerbolag

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB kan i projekt som detta fullt ut dra nytta av sin spetskompetens inom brandfarlig vara-området men också av den kunskapsbredd som finns, genom alla ingenjörers tidigare olika yrkesbakgrunder och därmed erfarenheter, från brand- och säkerhetsbranschen (brandmyndigheter, provningsinstitut, forskning, byggbranschen, försäkringsbranschen och så vidare). 

Undertecknad tackar för ett intressant och utvecklande projekt och konstaterar också att Bengt Dahlgrens interna företagskultur gör oss särskilt framstående i projekt där det inte räcker med att läsa och kopiera handbokslösningar. Vi kommer till vår fulla rätt då vi får samarbeta fullt ut.

TACK | BYAMACKEN

TACK TILL: Helena Hermansson, brandingenjör; intern kvalitetssäkring; Göteborgskontoret.  Alf Olsson, teknisk komponentkunskap; Kristianstadskontoret. Helena

Fingal, CAD-ritare; Skövdekontoret. Tillsammans gör vi Ingenjörskonst – helt enkelt.

VI ÖNSKAR: PR Slamsugning AB, Eltjänst i Falköping AB och Götlinds Svets AB – Lycka till! med sin bränsleanläggning.

Hälsningar Ingrid Almgren, projektansvarig brandingenjör,  Skövdekontoret

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.