Skip to main content

Forskningsprojekt vid avd. för miljöstrategisk analys på KTH

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 11:50 CEST

Eftersom Bengt Dahlgren ABs strävan är att ha ett nära samarbete med landets olika högskolor och universitet så föll det sig naturligt att vi tackade ja till att delta i, och medfinansiera, detta projekt.

Projektidén är Att utveckla verktyg och processer för miljöstyrning vid byggnadsrenovering i samverkan med företag. I projektet fokuseras på bostäder uppförda under vad som brukar kallas rekordåren, det vill säga åren mellan 1961-75. Under åren 1964-75 genomfördes vad som brukar kallas för miljonprogrammet, under dessa år uppfördes ca en miljon bostäder, både i flerfamiljshus men också i form av enfamiljshus.

I Sverige finns idag ett stort renoveringsbehov i många bostäder från rekordåren. Vid renovering finns en stor möjlighet att påverka byggnadens framtida energianvändning. Naturligtvis är renoveringen också ett utomordentligt tillfälle att genomföra andra förbättringar, det kan handla om att genomföra åtgärder som ökar värmekomforten, förbättrar luftkvaliteten inomhus, förbättrar ljudförhållandena eller ökar tillgängligheten för funktionshindrade. Detta är typiska exempel på brister som finns i många av flerfamiljshusen i Sverige byggda under efterkrigstiden och inom ramen för miljonprogrammet.

Forskningsprojektetet går under arbetsnamnet Miljöstyrning av renoveringsprocessen och forskargruppen består av Fil. dr. Tove Malmqvist och Prof. em. Mauritz Glaumann vid KTH samt industridoktorand Stefan Olsson från Bengt Dahlgren AB.

I projektet samarbeta vi med Riksbyggen, HSB Riksförbund, Botkyrkabyggen, Uppsalahem och Rotpartner samt med två mindre hyresvärdar: Fastighets AB Seglet och EDH Sfären. Tanken är att arbeta praktiskt i pågående eller planerade renoveringsprojekt i nära samarbete med respektive hyresvärd. Vi ser framför oss att forskare och praktiker kommer att arbeta tillsammans för att hitta sätt att integrera miljö- och uthållighetsmål i renoveringsprocessen, från början till slut.

Målet är att ta fram en manual som ger konkret vägledning bland annat vid formulering av miljömål för renoveringsprojekt, det vill säga hur miljöprogram, miljöplaner och kontrollplaner kan utformas och när i renoveringsprocessen dessa bör tas fram och av vem. Det är i detta arbete viktigt att få med sig erfarenheter från olika typer av organisationer. På så sätt får vi fram exempel på hur uthålliga renoveringsprocesser bör se ut för olika typer av organisationer som idag förvaltar Sveriges bestånd av flerbostadshus med renoveringsbehov.

Forskningsprojektet startade i februari i år och beräknas pågå till och med 2015.

Stefan Olsson

Civ.ing vid avdelningen för Energi & Miljö på Bengt Dahlgren AB

Industridoktorand vid avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH


Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy