Skip to main content

Installationsledning, kontroll och besiktning

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 15:30 CEST

Kvarteret Uarda 1, Hus A, Arenastaden Solna

S3 Installationsledning, kontroll och besiktning

EFTER MÅNGA ÅR inom VVS-projektering startade vi en grupp inom Bengt Dahlgren som specialiserar sig inom rubr. område

Idag består S3 av 7 st erfarna medarbetar. Flertalet projekt av installationsledningskaraktär varav Uarda 1 är ett av våra större projekt.

Under 2009 fick vi förtroende av Fabege att inventera och ta fram förutsättningarna för kv Uarda 1. Då fastigheten är belägen i den framväxande Arenastaden med en helt ny stadsplan har fastigheten fått nya förutsättningar som Fabege skall tillvarata på bästa sätt.

Efter en arkitekttävling och senare även ett parallellt uppdrag för VVS konsultföretag så har en konsultgrupp bildats genom stort engagemang från Fabeges projektavdelning. I skrivande stund pågår nu byggnationen och fastigheten börjar ta form.

S3 har i detta projektrollen som Fastighetsägarens installationssamordnare och projekteringsledning.

Bengt Dahlgren har även projekterat i samverkan mellan Stockholm och Göteborgs kontor.

FAKTA | PROJEKT

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling.

Fastighetsbeståndet omfattar cirka 100 fastigheter och bolagets verksamhet är starkt koncentrerad till delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet med goda kommunikationer så som Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad.

Se gärna www.fabege.se

ENERGI- OCH MILJÖREDOVISNING

•  Byggnaden har mycket energieffektiva fläktar.

•  Ventilationen stängs av efter kontorstid.

•  Ventilation styrs automatiskt efter person- och värmebelastningen.

•  Värmeåtervinning i ventilationsluft

•  Utvändiga solskydd, styrs automatiskt.

•  Lufttät fasad, välisolerade tak och energieffektiva fönster.

•  Belysning styrs via närvarosensorer och dagsljus.

•  Energieffektiva ljuskällor.

•  Låg installerad eleffekt på installationer.

•  Miljösäkrade materialval.

•  Sedumtak för minskad påverkan till stadens dagvattensystem.

Byggnaden skall klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver.

Ur energisynpunkt kommer den uppfylla klass Guld.

FAKTA | BYGGNADEN

Byggnaden är ritad av White arkitekter och den totala ytan är ca 33 000 kvm.

Planlösning

Byggnaden består av en huskropp organiserad runt en stor öppen ljusgård där en sammanlänkande tornbyggnad med mötesplatser och konferensrum skapar möjliga samband mellan kontorsarbetsplatserna.

Fläktrum anordnas på yttertak, dock ej tornets takvåning som planeras som en sky-bar.

I gatuplan finns butiker, restauranger

I källarplan anordnas lagerytor, teknikrum, skyddsrum samt garage.

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy