Skip to main content

Marcus Wistrand rekryterad till Bengt Dahlgren Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 13:40 CEST

På Locum har Marcus varit gruppledare för miljögruppen inom företaget med fokus på utveckling, certifiering, implementering och förvaltning av kvalitets- och miljöledningssystem. Här ingår även kunskaper om förekommande standarder för certifiering/ackreditering samt planering och genomförande av interna och externa revisioner.

Andra viktiga arbetsuppgifter har bland annat varit:

* Strategisk planering, målstyrning, budgetering och uppföljning av företagets miljöprestanda. Miljö-/riskutredningar.

* Drivande i strategisk utveckling av metoder och system för bland annat miljöinventering ochg bedömning av byggvaror. Miljöfrågor i samband med försäljning av fastigheter.

* Varit företagets kontaktperson gentemot myndigheter, hyresgäster, ägarrepresentanter och andra fastighetsbolag vad gäller miljörelaterade frågor.

* Hållit i miljöintroduktionskurser för nyanställda samt övergripande eller specialinriktade utbildningar för företagets personal. Informationsinsatser internt och externt har också ingått.

* Stöttning i val av kemikalier, material och tekniska lösningar. Rådgivning vid mark- och byggnadssaneringar.

* Tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet och även drift av sådan verksamhet, miljö- och konsekvensbeskrivning, föroreningsinventering och miljöutredning har också varit delar där Marcus antingen genomfört arbetet själv eller fungerat som beställare.

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy