Skip to main content

Media Evolution City

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2013 11:25 CET

Att skapa en kontorsbyggnad som delvis ligger i en gammal verkstadshall är en utmaning. Att sedan skapa en lösning som fungerar för en flexibel uthyrning till bl a mycket små hyresgäster är än mer utmanande. Att sedan inte ha plats för utrymningstrapphus och vara beroende av ett atrium för utrymning gjorde denna utmaning till ett perfekt jobb för Bengt Dahlgren.

Den kostnadseffektiva lösningen av sprinkler i kombination med ett glasat atrium utan brandklassade glas är stommen i brandskyddet som vi designat. Kraftfulla brandgasfläktar säkerställer utrymning via atriet för små hyresgäster trots flexibel möblering av atriet. Utvändiga trapphus bidrar till att maximera den uthyrningsbara ytan.

Juryn beskriver projektet såhär:

Västra hamnen är ett av Malmös största stadsbyggnadsprojekt. Ett tidigare skeppsbyggnadsområde under omvandling med stora arkitektoniska kvaliteter både i de delar som redan varit föremål för hållbar stadsutveckling men också ide värden som finns i industribyggnader från olika tidsepoker. Staden och ägarna har här ett stort ansvar att värna om detta industriarv som för malmöborna och staden representerar en mycket viktig del i dess industrihistoria.

Produktionshallarna i tegel med stora fönster utmed Stora Varvsgatan är en sådan byggnad som bildar en vacker front mot Stora Varvsgatan. Byggnaden är ett exempel på en partiell ombyggnad där byggherren tillsammans med beställare och arkitekt på ett positivt sätt tagit tillvara den ursprungliga tegelfasaden mot Stora Varvsgatan och tillfört en helt ny skapelse mot gårdssidan och torrdockan. Den nya blir en stark kontrast mot den omgivande bebyggelsen men samtidigt en ny accent som sticker ut och vill annonsera den kreativa och innovativa som pågår innanför skalet. Arkitekterna har med arytmin i fönstren och den svagt lutande fasaden mot dockan skapat en spänning mot grannbyggnaden som samtidigt löser upp en annars kompakt lådkaraktär. Materialet i den nya delen består av färgade glasplattor. Byggnaden har fyra våningsplan där bottenvåningens mötesplats genom restaurang mot dockan är uppglasad och erbjuder besökare och hyresgäster en stimulerande miljö för samtal och spontana möten. Ledordet för interiören har varit öppenhet, enkelhet, sammanhang och flexibilitet vilket man otvivelaktigt lyckats med. Likaså passar den okonventionella informationsdisken i entrén in i det prövade konceptet. Genom att utveckla platsen för verksamheten och samtidigt öppna upp utemiljön så att även allmänheten får tillgänglighet till området vinner projektet ytterligare en poäng i bedömningen.

Genom om- och nybyggnad av en tidigare industrihall på Västra hamnen har aktörerna skapat en spännande arbetsmiljö för en inkubator för mediabranschen med förutsättningar att skapa synergieffekter för såväl verksamheten som den omgivande innovationsmiljön och är ett tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Verksamhetens egen beskrivning av Media Evolution City

Syftet med Media Evolution City är att skapa ett tydligt fysiskt centra för mediebranscherna.

Media Evolution City handlar om att anlägga en fysisk mötesplats för små och stora medieaktörer från olika delar av mediesektorn - för att nå ett större mått av innovation, affärsutveckling, matchmaking och kompetensutveckling. Vi har skapat en triple helix-baserad mötesplats som också kan fungera som stark symbol för hela mediesatsningen i södra Sverige.

Media Evolution City är ett världsunikt centra för innovation och utveckling av media ur ett crossmedialt perspektiv. Media Evolution City blir också utgångspunkten för Media Evolutions innevarande och framtida verksamhet som helhet.

Ett första hus rymmandes 300 personer, i små och stora medieföretag, står klart i gamla Kockumshallarna i Malmö.
Detta är första steget i skapandet av ett fysiskt mediecentra i Malmö och södra Sverige, som nod för medieutvecklingen i Sverige och Europa.

Faktaruta

Byggherre: Wihlborgs fastigheter

Brandskydd och sprinklerprojektering: Bengt Dahlgren Brand & Risk

Arkitekt: Juul & Frost

Huvudentreprenör: PEAB med kontraktsumma 153 MSEK

Media Evolution på twitter: @mediaev

Kuriosa: Huset är granne med en av Malmös märkligaste byggnader. Skandinaviens enda ”spitzbunker” av tysk modell som utgjorde skyddsrum för varvsarbetarna under andra världskriget. Den anas till vänster i bild.Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy