Skip to main content

Nya energieffektiva utbildningslokaler vid universitetssjukhuset i Linköping

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 13:59 CEST

Den nya byggnaden omfattar kontor, grupprum, aulor och studentkök. Bengt Dahlgren har i uppdrag att projektera VVS, styr, sprinkler och brand. Vi har även i uppdrag att fungera om energisamordnare med tillhörande energiberäkningar. Landstingets energimål är högt uppsatta och motsvarar en energianvändning på 50 % av BBR-kravet för nybyggnaden.

Behovsstyrd ventilation
Den nya byggnaden och halva den befintliga byggnaden utrustas med VAV-ventilation med aktiva tilluftsdon. I befintlig byggnad behålls kylbafflar i hälften av lokalerna då de är relativt nya.

Hybridfasad
För att minimera kylbehovet utrustas den nya byggnaden med en slags hybridfasad med automatiskt styrda solskyddspersienner. Persiennerna går även ner nattetid för att minska värmeutstrålningen. Byggnadens täthet ska vara hög och maximalt motsvara ett flöde på
0,3 l/s/m² vid 50 Pa tryckskillnad.

Styrning kyla
Byggnaderna betjänas av fjärrkyla. Ventilation och kyla styrs i sekvens med radiatorer, då ett rum inte används tillåts temperaturen stiga ett antal grader för att inte kyla i onödan.

LCC-upphandling ventilationsaggregat
För att säkerställa att installerade ventilationsaggregat är energieffektiva har med förfrågningsunderlaget bifogats ett dokument med LCC-data för föreskrivna aggregat. Om man önskar byta aggregat ska total livscykelkostnad för energin inte överstiga beräkning för föreskrivet aggregat.

3D-samordning
Vid projektering har 3D-samordning mellan installationer och byggnad genomförts.

Energiberäkning 
Energiberäkning för byggnaden som ska uppföras visar vid bygghandlingsskedet att målet på 50 % av BBR-kravet inte riktigt kommer att nås. Beräkningen visar att man hamnar strax över målet men innebär ändå att byggnaden är mycket energieffektiv. För att säkerställa låg energianvändning är det viktigt att energisamordningen fortsätter under byggskedet och att energianvändningen följs upp kontinuerligt då byggnaden börjat användas.

Fakta

Byggherre: Landstinget i Östergötland
Brukare: Linköpings Universitet
Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB
Konstruktör: COWI
Elkonsult: WSP
VVS-konsult: Bengt Dahlgren AB
Energisamordnare: Bengt Dahlgren AB
Brand- och sprinklerkonsult: Bengt Dahlgren AB

Text: Emil Karlsson

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy