Skip to main content

Sl Bygger om till Tvättanläggningar

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 15:45 CEST

Många av SL:s anläggningar har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Ett flertal anläggningar uppfördes under sjuttiotalet. Det i kombination med att kraven på utsläppsnivåer till kommunala nät osv skärpts medför att anläggningarna måste renoveras alternativt byggas om, vissa mer, vissa endast mindre åtgärder.

Den första bussdepån för oss att se över ligger i Södertälje. Denna depå betjänar hela Södertäljeområdet och sköter idag 80-90 bussar, men räknar med att inom en snar framtid hantera ca 125 bussar.

SL har som miljöpolicy att vara det mest miljövänliga resealternativet och en föregångare på miljöområdet inom transportbranschen, samt att miljöeffektiviten ständigt förbättras baserat på tillämplig lagstiftning. Dessutom ställs höga miljökrav på leverantörer och entreprenörer.

Nobina Sverige AB (tidigare Swebus) som bedriver linjetrafik på entreprenad runt hela landet, är anlitade av SL att driva bl.a. Södertäljedepån.

Bengt Dahlgren AB projekterar VVS, inkl. ramupphandling av tvätt- och reningsanläggning, styr- och övervakningssystem samt brand, med riskklassning av anläggningen.

Projektuppgiften i Södertälje innebär totalrenovering av nuvarande tvätthall, samt tillbyggnad av ytterligare en ”tvättlina”.

Befintlig tvätt- och reningsanläggning är från 70-talet och klarar inte dagens höga krav på rening, som bl.a. innebär att inget vatten får brädda tillbaka till kommunens spillvatten orenat. I tvätthallarna företas förutom busstvätt även städarbeten för bussarna, inkluderande centraldammsugningssystem, möjlighet till våtrengöring invändigt osv. I hallarna tankas bussarna, möjlighet till påfyllning av vätskor och oljor skall finnas på ett sätt som möjliggörs för de bussfabrikat och typer av dessa som finns inom depån.

I samband med detta projekt utökar SL depåområdet med ca 5.000 m2 för att förutom få plats med tillbyggnaden, även kunna utöka antalet bussplatser. Varje buss har sin egen ”hemvist” inom depån, vilket dessutom innebär att plats för ca 125 parkeringsplatser anordnas för bussarna.

Förutom Bengt Dahlgren AB, ingår följande företag i konsultgruppen:

Arkitekt: Link Arkitektur AB

Elkonsult: Rejlers Ingenjörer AB (Generalkonsult)

Konstruktör: Structor Bygg Stockholm AB

Text: Anders Björk, S12, Stockholm


Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy