Skip to main content

Trähuset Hus N på Universitetsområdet i Växjö

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 12:14 CEST

2008 började de första energi/systemdiskussionerna inför bygget av en ny institutionsbyggnad på Växjö Universitet, ägd av fastighetsbolaget Videum. Bygget stod klart nyåret 2011 och nu har vi två år av uppmätt energidata att jämföra med de beräkningar som gjordes under förprojekteringen.

Videum är ett kommunalt fastighetsbolag som har två huvudsakliga affärsområden. Dels äger, bygger och förvaltar de Linné Universitetets alla fastigheter i Växjö samt Teleborgs slott, och dels driver och utvecklar de Videum Science Park. Sammanlagt äger och förvaltar Videum 30 byggnader med en total uppvärmd yta på 102 000 m2.

Videum blev dessutom ett av de allra första fastighetsbolagen i Växjö som genom denna fastighet blev certifierad enligt GreenBuilding.

Hus N, är ett nybygge på 6 900 m² som inhyser en rad olika lokaltyper som hörsalar, lektionssalar, kontor mm. Byggnaden är en träbyggnad i tre plan med synlig stomme i trä och ett helt nytt byggsystem, trä8, har använts. Det är första gången systemet används i Sverige för så här stora byggnader.

För Hus N ställdes kravet att energianvändningen skulle vara minst 30% bättre än BBR:s krav. Beräknat behov av köpt energi är 65 kWh/m², på detta lades en marginal på 20% vilket blev ett krav på 78 kWh/m².

Uppmätt behov av köpt energi blev 60 kWh/m². Till skillnad från beräkning så håller man några graders lägre temperatur i de glasade förbindelsegångarna. Just dessa gångar påverkar energibalansen en hel del.

Tätheten blev 0.4 vilket var tätare än man beräknat för en så stor trähusbyggnad. Entreprenören utbildade sin personal och mycket tid har lagts på tätning. Huset provtycktes både i etapper och i sin fulla volym vilket var en utmaning i sig med flera blowerdoors på samma gång.

Lite speciellt för detta huset är att:

Vi har två parallellkopplade ventilationsaggregat vilket ger en bra drift då vi kyler med luft och har fullt utbyggd VAV i form av ett Lindinventsystem.

Kylvattnet som kommer från ventilationsaggregaten används ”en extra gång” för kylan till en serverhall. På detta sätt har vi fått upp returtemperaturen på vattnet och kan hålla nere flödena i systemet.

Hur kunde då detta bli så bra?

Stort fokus på energi med en energisamordnare både under förprojektering och under byggskedet.

Tuff beställare som kontrollerade och granskade handlingar och såg till att kraven efterlevdes.

Duktig engagerad entreprenör som också har kunskapen att bygga energieffektivt.

Kompetent driftorganisation som ska ta över och förvalta bygget framöver.

Boel Holmstedt Bengt Dahlgren AB Växjö


Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy