Skip to main content

Ystads nya badhus

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 14:07 CEST

Projektet startade med en arkitekttävling där det vinnande förslaget, av sex alternativ, gick vidare, och ny detaljplan togs fram. Det vinnande förslaget förädlades med hänsyn till verksamhetsbehov mm, och genom förstudier kom man sedan fram till nuvarande omfattning på badanläggningen:

Det nya badet består av ett familjebad, med bla barnpool, familjebassäng, varmpool, virvelkanal, klätterbassäng samt rutschbanor Aquaracer och Black Hole.
Dessutom finns en 25-meters tävlingsbassäng och en multibassäng med höj- och sänkbar botten.

I anläggningen, som kommer att vara en del av Ystads Arena, finns även ett café, omklädnadsdelar, samt kontors- och personalytor. I projektet planeras även för en bowlinganläggning med restaurang.

VVS-tekniskt så är anläggningen uppbyggd kring ett vätskekopplat centralt värmepumpssystem, för återvinning av värme från avluft från badanläggningar, till det centrala värmesystemet som betjänar hela anläggningen, för såväl värme, ventilation, samt värme till vattenreningsanläggningen. Vid värmeproduktionen utnyttjas tillgänglig ”bonuskyla” för kyla till allmänventilationsystem.
Man förvärmer tappvarmvatten, dels via gråvattenväxlare från spillvatten, samt via värmepumpsanläggningen.

Övrig tillskottsvärme är fjärrvärme från Ystads Energi.

Då projektet är mycket installationstätt, med VVS-installationer, Elinstallationer mm samt vattenreningsanläggning, har samordningen som skett i 3D via Navis Works varit till stor nytta , och alla discipliner i projektet har medverkat.

Bengt Dahlgren AB har deltagit genom hela projektet, från förstudier, kalkyler och  systemhandling, till detaljprojektering av bygghandlingar för VVS- och Kyla, samt Styr-
och övervakningsinstallationer.

Projektets framåtskridande kan följas via Web-kameran, över byggarbetsplatsen:

Länk till Ystads kommuns hemsida: http://www.ystad.se/ftproot/webcam/kamera_4_00001.jpg

Text: Charlotte Reinholdz-Nilsson, Bengt Dahlgren Syd AB
Övrig info: Bo Rudholm, Robert Persson, Bengt Dahlgren Göteborg AB

Byggherre: Ystads kommun
Totalentreprenör: NCC, med projektledn Anjobygg
Installationsentreprenörer: Bravida, samt Lindstens Elektriska
Arkitekt: Sweco/ Henning Larsen Architects
Projektledare: Tyréns

Text: Charlotte Reinholz-Nilsson

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy