Skip to main content

Hallstahammars Kommun har tecknat avtal med Benify

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 13:44 CET

Hallstahammars Kommun har tecknat avtal med Benify avseende förmånsportal för kommunens anställda. 

Hallstahammars kommun anser att i konkurrensen om nya medarbetare liksom för att behålla nuvarande medarbetare, är det viktigt att utveckla kommunens varumärke – Hallstahammars kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Begreppet attraktivitet innehåller många dimensioner varför kommunens insatser måste vara både generella och individanpassade.

Ett viktigt område i detta sammanhang är hur kommunen lyckas beskriva vilka förmåner varje enskild anställd har inom Hallstahammars kommun. Förmånerna i en kommunal anställning kan på flera områden mäta sig med motsvarande inom andra avtalsområden/sektorer. Kommunen behöver emellertid utveckla sitt sätt att förmedla och marknadsföra förmåner för våra medarbetare och blivande medarbetare, därav behovet av införande av en personalförmånsportal. Vidare är en stor fördel att minska och förbättra kommunadministrationen samt säkerställa tillämpning utifrån lagar och avtal.

Benify är ett av de ledande bolagen inom kompensation och förmåner och hjälper arbetsgivare världen över att attrahera och motivera anställda. Majoriteten av Sveriges största arbetsgivare använder sig av en förmånsportal från Benify för att synliggöra den totala kompensationen för varje medarbetare, erbjuda tusentals personalförmåner och för att minska administrationen. Benify grundades 2004 och finns idag i 30 länder.

Mer om Benify offentlig sektor: https://www.benify.se/p/sv-se/offentlig-sektor/

Benify är ett av de ledande bolagen inom kompensation och förmåner och hjälper arbetsgivare världen över att attrahera och motivera anställda. Majoriteten av Sveriges största arbetsgivare använder sig av en förmånsportal från Benify för att synliggöra den totala kompensationen för varje medarbetare, erbjuda tusentals personalförmåner och för att minska administrationen. Benify grundades 2004 och finns idag i 30 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy