Skip to main content

​Novitas Patent och Bergenstråhle & Partners lanserar unik satsning mot Life Science-industrin

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 08:41 CEST

Novitas Patent och Bergenstråhle & Partners lanserar idag sin nya verksamhet mot den svenska life science-industrin, ett joint venture under namnet Life Science IP Experts. Bolagets mål är att ge svenska företag bättre förutsättningar att växa och utvecklas till ledande globala aktörer utan att behöva lämna den svenska marknaden.

- Med Life Science IP Experts skapar vi tillsammans med Novitas Patent ett nytt bolag och en unik satsning för att bidra till utvecklingen inom life science i Sverige. Genom en bred teknisk kompetens, juridiska tjänster samt strategi- och affärsutvecklingsstöd kan vi stötta bolag från innovationsprocesser, till kommersialiseringsfas och förvärvsprocesser, säger, Joakim Hernström, Partner, Bergenstråhle & Partners.

Life science-industrin växer både stabilare och i en högre takt än den globala ekonomin, och även snabbare än svenska basnäringar. Sverige är ett land med fantastiska förutsättningar för en stark life science-sektor, men för att lyckas i en global konkurrens krävs att svenska bolag nyttjar sina styrkor. Innovation är Sverige traditionellt sett starka inom, och IP är en viktig del i den processen. Life Science IP Experts vill därför med en unik kompetens- och erfarenhetsbas bidra till att svenska bolag kan agera smartare, effektivare och mer värdeskapande på IP-området.

- Drivkraften bakom samarbetet är att skapa en stark inhemsk rådgivare till life science-industrin, med förmågan att ta ett helhetsgrepp över strategi- och affärsutveckling liksom traditionella IP-tjänster. Vi ska bidra till en växande life science-bransch i Sverige, säger Anders Berglund, Partner, Novitas Patent.

För ytterligare information:

Joakim Hernström, Partner joakim.hernstrom@bergenstrahle.se, +46 70 768 70 05

Anders Berglund, Partner anders.berglund@novitaspatent.com +46 70 651 28 19

Om Life Science IP Experts

Life Science IP Experts består av 15 jurister och patentkonsulter med en sammanlagd expertis som täcker alla områden inom life science. Bolaget har kontor i Stockholm och Göteborg, men kommer vara aktivt i hela Sverige. Med satsningen vill Life Science IP Experts bidra till en mer konkurrenskraftig svensk life science-industri, vilket är gynnsamt för Sveriges ekonomi samt Sverige som kunskapsnation.

För mer information, besök: www.lifescienceip.se

Om Bergenstråhle & Partners

Bergenstråhle & Partners är en ledande IP-konsultbyrå som specialiserar sig på att hjälpa innovativa företag att identifiera, kontrollera och strategiskt hantera sina viktigaste immateriella tillgångar och utveckla dem till konkurrensfördelar.

För mer information, besök: www.bergenstrahle.se

Om Novitas Patent

Novitas patent är Sveriges enda patentbyrå fokuserad på life science, kemi och medicinsk teknik.

För mer information, besök: www.novitaspatent.com