Skip to main content

Bergs Hyreshus AB har skickat remissvar på Företagsskattekommitténs förslag till ny företagsbeskattning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2014 11:44 CEST

Bergs Hyreshus AB avstyrker å det bestämdaste både huvudförslaget och det alternativa förslaget.
Förslagen är skapade i ett gott syfte för att rätta till specifika problem, men förslagen skapar större problem än de rättar till och det är dessutom inte rätt väg att finansiera en skattesänkning.
Oavsett vilket av förslagen man talar om innebär det ett stort och flagrant avsteg från principen att kostnader för skattepliktiga intäkter skall vara avdragsgilla.

Bergs Hyreshus AB kommer att lida betydande skada vid införandet av de nu föreslagna förändringarna i beskattning av räntekostnader.
Det innebär att Bergs Hyreshus AB kommer att ha betydande svårigheter att genomföra underhåll på fastighetsbeståndet, starkt begränsade möjligheter att amortera ned låneskulden samt starkt begränsade möjligheter att bygga nya bostäder.
Bergs Hyreshus AB avstyrker kraftfullast möjligt både huvudförslaget och det alternativa förslaget med ledning av ovanstående.

Vi behöver bygga 50-60 bostäder i de norra delarna av kommunen. Förslaget skulle kraftigt försämra kalkylerna och om vi trots det skulle bygga, blir det problem med både Allbolagens krav på affärsmässighet och statsstödsreglerna. Den ökade skatten skulle även försämra kassaflödet och därmed underhåll och renovering.” säger Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB

Bergs Hyreshus ABs yttrande finns på http://www.mynewsdesk.com/se/documents/bergs-hyreshus-abs-yttrande-remissvar-oever-foeretagsskattekommittens-betaenkande-neutral-bolagsskatt-sou-2104-40-39868

Mediakontakt
Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB, 070-573 52 86


Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 700 lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet finns spritt inom hela Bergs kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Bolaget har drygt 20 anställda och har sitt säte i Svenstavik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.