Skip to main content

Bergs Hyreshus AB planerar för att bygga lägenheter

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 14:01 CEST

Bergs Hyreshus AB planerar för att bygga nya lägenheter under första halvåret 2014.
Byggandet är främst ett sätt att möta den bostadsefterfrågan som finns i Bergs kommun, där endast ett fåtal lediga lägenheter finns idag. Byggandet blir också ett sätt att påbörja en omstrukturering av befintligt bestånd.

- I Bergs kommun finns i dag endast ett fåtal lediga lägenheter. Det försvårar för rörligheten på bostadsmarknaden inom kommunen och våra ägare har därför uttryckt sin vilja att vi bygger nya lägenheter. Och det känns väldigt positivt att få bidra till både bolagets utveckling och samhällets utveckling genom att satsa framåt, säger Jon Olofsson, styrelseordförande Bergs Hyreshus AB

I den första etappen kommer marknära bostäder att uppföras i Svenstavik. Valet av ort bygger på att det finns en efterfrågan och dessutom ett behov av att strukturera om i beståndet: Det finns ett kallställt, skadat hus som behöver rivas. Nybyggandet planeras därför att ske på samma plats som nuvarande byggnad står på.

- Att bygga marknära lägenheter med egen ingång och egen uteplats känns helt naturligt i en landsbyggdskommun som Bergs kommun de facto är. Det är också den typ av lägenheter som vi över tid har haft störst efterfrågan på. Lägenheterna planeras för att bli moderna i snitten och kommer givetvis att ha tillgång till bredband, TV m.m. via fiber, helt i linje med vår satsning under senaste året, säger Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB.

Arbetet är fortfarande i ett förberedelseskede. Den byggnation som nu planeras för i Svenstavik kommer att ligga som grund i en kommande plan för ytterligare nybyggnation inom Bergs Hyreshus ABs bestånd, och då troligen på fler orter inom Bergs kommun.

Mediakontakt och intervju:
Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB, 070-573 52 86

Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 500 lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet finns spritt inom hela Bergs kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Bolaget har drygt 20 anställda och har sitt säte i Svenstavik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy