This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Nu finns en checklista för diagnostik och behandling av hypogonadism

Prevalensen för hypogonadism (testosteronbrist) brukar anges till 2-6% av alla män. Det kan innebära att upp mot 200 000 män i Sverige kan lida av hypogonadism. 1,2 Testosteronbrist är överrepresenterat hos män som är överviktiga, har diabetes typ 2 eller lider av hjärt-kärlsjukdom. Det är alltså inget ovanligt tillstånd. För att underlätta utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med lågt testosteron har vi på Besins Healthcare tagit fram en behändig checklista för dig som möter dessa patienter i öppenvården. Checklistan är producerad i samarbete med ledande specialister och följer i stort behandlingsrekommendationerna från Svensk andrologisk förening och EAU:s riktlinjer.

Checklistan kan beställas här alternativt laddas ned här.

1. Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistik.

2. Dohle et al. 2015. Guidelines on Male Hypogonadism (European Association of Urology).


Kort om Besins Healthcare Nordics

Besins Healthcare är specialiserat på utveckling av innovativa läkemedel för kvinnors och mäns välbefinnande. Vårt fokus ligger på hormonell substitutionsterapi där vi har en ledande position inom transdermal administration av bioidentiska hormongeler för både kvinnor och män. Vi har forskningscentra i Washington och tillverkning i Frankrike, Belgien och Spanien. Besins Healthcare har i dag ca 900 anställda. Vi finns representerade i över 100 länder och ca 30 produkter i globala produktportföljen.

Presskontakt