Skip to main content

Nya läromedelskataloger för 2018

Blogginlägg   •   Jan 11, 2018 06:02 CET

På Beta Pedagog har vi arbetat med läromedel sedan 1988. Vår pedagogiska grundsyn har sedan starten byggt på övertygelsen om att barn behöver känna lust för att kunna ta till sig ny kunskap. Låt eleverna experimentera, bygga och testa. Eleverna får dela upplevelser och insikter tillsammans med kamrater och lärare.

I läroplanen för grundskolan hittar vi ett av våra favoritcitat: ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. ”

För att skapa ett lustfyllt lärande behövs bra pedagoger samt bra verktyg och läromedel som är anpassade efter barns olika behov och sätt att ta till sig kunskap på. Om lust och nyfikenhet för lärandet finns, så kan barn med enkla läromedel lära sig komplexa saker.

Vi hoppas att vår katalog ska fungera som en inspirationskälla för dig som är pedagog och vill arbeta med ett lustfyllt lärande.

Isac Carlsson,

VD, Beta Pedagog