Skip to main content

BETONMAST ANLÄGGNING FÄRDIGSTÄLLER KVILLEBÄCKEN

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 10:00 CEST

Illustration: White Arkitekter

Betonmast Anläggning har skrivit kontrakt med Trafikkontoret om färdigställande av Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg. Ordervärdet ligger på 9 miljoner kronor.

Betonmast Anläggning är sedan starten i augusti 2019 involverade i ett flertal projekt runtom i landet. Nu har kontrakt skrivits med Trafikkontoret gällande finplanering av stadsdelen Kvillebäcken, väster om Backaplan i Göteborg.

Betonmast Anläggning kommer att ansvara för platt- och stenbeläggning, belysning, trädgropar och plantering. Totalt rör det sig om en yta på 5500 kvadratmeter.

– Målet med Kvillebäcken har varit att skapa en trivsam och levande kvartersstad, säger Mikael Rintala, ombud på Trafikkontoret. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Betonmast Anläggning nu när vi går in i den sista etappen.

– Det är en utmaning att arbeta på en plats där det finns både bostäder, kontor och trafik att ta hänsyn till, säger Jens Andréasson, VD för Betonmast Anläggning. Det känns väldigt roligt att ha fått det här förtroendet av Trafikkontoret.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på 9 miljoner kronor.

Projektet pågår från september 2019 och beräknas vara slutfört i maj 2020.

Betonmast är en av Norges största bygg- och anläggningskoncerner och växer starkt på den svenska marknaden. Bolaget har verksamhet i hela Norge samt Göteborg, Malmö, Mälardalen och Stockholm. Huvudkontor finns i Oslo och Göteborg. Den svenska verksamheten etablerades 2014 och omsatte under 2018 över 800 miljoner SEK. Koncernen omsätter drygt 12 miljarder SEK och har över 3000 medarbetare.