Skip to main content

BETSSONS STYRELSE BESLUTAR FORTSÄTTA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:26 CEST

Styrelsen i Betsson AB (publ) har fattat beslut om återköp av ytterligare egna aktier inom det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman.

 

Betssons utdelningspolicy är att distribuera upp till 75 procent av nettovinsten till aktieägarna genom utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. Företagets årsstämma beslutade den 22 maj 2007 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bolaget har redan återköpt 95 200 aktier under augusti. Styrelsen har idag beslutat att ge mandat till den verkställande ledningen att vid lämpliga tillfällen genomföra återköp av ytterligare aktier till en summa av 20 Mkr dock högst 300 000 aktier.

Betssons innehav av egna aktier per dagens datum uppgår till 95 200 B-aktier. Aktierna skall användas av Betsson i enlighet med årsstämmans beslut.

Förvärv kommer att ske på den Nordiska Börsen till ett pris som ligger inom det vid förvärvstillfället registrerade kursintervallet. Förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma.

För information om genomförande av ytterligare återköp inom detta mandat, hänvisar Betsson löpande till http://omxgroup.com/nordicexchange.

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com


Betsson utvecklar och driver spel mot slutkonsumenter via Internetsiterna Betsson.com, CasinoEuro.com och CherryCasino.com. Bolaget erbjuder poker, casino, sportspel, lotter, spelbörs och bingo. Kunderna kommer främst från Norden och övriga Europa. Betsson är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap (BETS)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy