Skip to main content

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:57 CEST

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året.

 


Andra kvartalet
- Koncernens omsättning ökade med 147 procent till 155,7 (63,0) mkr
- Rörelseresultatet ökade till 47,2 (-12,8) mkr
- Betsson.com lanserade en site på franska språket
- Dotterbolaget Net Entertainment delades ut till aktieägarna och noterades på NGM Equity
- Ny utdelningspolicy antogs. Upp till 75 procent av bolagets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna

Delårsperioden
- Koncernens omsättning ökade med 134 procent till 311,7 (133,1) mkr
- Rörelseresultatet ökade till 92,7 (-14,3) mkr
- Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 85,1 (-11,6) mkr, motsvarande 2:15 (-0:30) kronor per aktie

Händelser efter delårsperioden:
- Betsson.com har lanserat italiensk, spansk och grekisk site
- Marknaden för Betssons produkter fortsätter utvecklas starkt
- Stark inledning av kvartal 3, med ökade spelintäkter
- Betssonaktien uppflyttad till Mid Cap-listan på Stockholmsbörsen


Idag, tisdag 21 augusti klockan 09:00 CET håller Betssons koncernchef, Pontus Lindwall, telefonkonferens med presentation av delårsrapporten följd av frågestund. Presentationen hålls på engelska.

För att delta i telefonkonferensen ring: +46(0)8 5352 6458 (Sverige) eller +44(0)20 7806 1967 (UK).
Presentationen kan även följas kl. 09.00 via Webcast (ljud och PowerPoint presentation), på www.betsson.se under Finansiell Info. Alternativt kan presentationen följas på www.financialhearings.com, Betsson.

Andra kvartalet 2007

Betssons fokusering på lönsamhet före tillväxt under årets historiskt sett svagaste kvartal har varit framgångsrik. Trots den säsongsmässiga nedgången och svårigheter i Turkiet har bolaget nått samma intäktsnivå som under första kvartalet och samtidigt lyckats öka marginalen något.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 155,7 (63,0) mkr, vilket innebär en intäktsökning med 147 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet ökade till 47,2 (-12,8) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 30,3 procent.

Den säsongseffekt som normalt inleds i slutet av mars och pågår till mitten av tredje kvartalet - och som medför att spelvolymen går ned jämfört med resten av året - innebär att andra kvartalet historiskt är Betssons svagaste period. Baserat på erfarenhet av bolagets marknadssatsningar under andra kvartalet tidigare år, har Betsson i år varit mer sparsamma med marknadsföring och gratiserbjudanden till nya kunder och istället fokuserat på befintlig kundstock och produktutveckling. Betsson har med framgång valt att prioritera lönsamhet istället för kundanskaffning under denna normalt svaga period. Detta har medfört att tillväxten i kunddatabasen och aktivitetsgraden under andra kvartalet inte varit lika hög som tidigare, men att resultatet blivit tillfredsställande.

Den turkiska lagstiftningen mot internetspel har försvårat för Betsson på den turkiska marknaden. Spelvolymen från Turkiet har minskat betydligt från slutet av förra kvartalet. Denna minskning, samt det faktum att färre gratisspel erbjudits, har lett till att antalet aktiva kunder samt aktivitetsgraden minskat under kvartalet, samtidigt som rörelseresultatet ökat något. Detta beror främst på att antalet aktiva turkiska kunder tidigare varit stort men att dessa generellt har spelat för små belopp per spelare.

Trots nedgången i Turkiet har Betsson lyckats bibehålla spelvolymen då andra marknader visat god omsättningstillväxt under kvartalet.


Delårsperioden januari-juni 2007

Koncernens intäkter ökade med 134 procent till 311,7 (133,1) mkr jämfört med första halvåret föregående år.

Koncernens rörelseresultat ökade till 92,7 (-14,3) mkr. Rörelsemarginalen ökade till 29,7 (-10,7) procent.

Resultatet före skatt ökade till 93,1 (-15,3) mkr.

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 85,1 (-11,6) mkr vilket motsvarar 2,15 (-0,30) kronor per aktie.

Delårets resultat efter skatt inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 96,6 (1,8) mkr, motsvarande 2,44 (0,05) kronor per aktie. Resultatet för avvecklade verksamheter avser de tidigare ingående affärsområdena Net Entertainment samt Cherry Casino och uppgick till 11,5 (13,4) mkr, motsvarande 0,29 (0,35) kronor per aktie.

Avkastningen på eget kapital var 16 (-2) procent och på totalt kapital 15 (-2) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 13,69 (12,09) kronor.


Bruttoresultat

Avsikten med införandet av resultatnivån bruttoresultat i redovisningen är att förenkla jämförelse med andra spelbolag.

Bruttoresultatet från koncernens spelverksamhet utgörs av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter, licensavgifter till spelleverantörer samt nettot av intäkter och kostnader för betalningstjänster via bank och kontokort för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster. Bonus påverkar inte koncernens bruttoresultat, utan nettokostnaden av gratisspel redovisas som marknadsföringskostnad under övriga externa kostnader.

Under andra kvartalet uppgick bruttoresultatet till 125,0 (51,1) mkr. Rörelseresultat i förhållande till bruttoresultatet ökade till 37,8 (-25,0) procent. För hela delårsperiden ökade bruttoresultatet till 250,6 (107,3) mkr och rörelsemarginalen i förhållande till bruttoresultatet ökade till 37,0 (-13,3) procent.


Spelverksamheten

Betsson erbjuder Internetspel till slutkunder på en global marknad via spelportalen betsson.com och via casinosajterna CasinoEuro.com och CherryCasino.com.


Produkter

Betsson erbjuder för tillfället följande produkter:
- Sportspel, som erbjuder ett stort utbud av möjligheter att lägga vad, både för sport och andra händelser som intresserar europeiska spelare.
- Spelbörsen, som är en marknadsplats för vadslagning. Till skillnad från på Sportspel spelar kunderna här mot varandra. Betsson erhåller kommission från den som vinner ett vad.
- Casino med ett stort utbud av casinospel i världsklass som inte kräver någon nedladdning. Här finns både traditionella och innovativa spel som Black Jack, Roulette, Casino Hold'em, videopokerspel, spelautomater och mycket mer.
- Poker med flera olika pokerspel uppkopplade mot Ongame, det största pokernätverket i världen med närmare tolv miljoner registrerade pokerspelare.
- Lotter med skraplotten Trio som ger spelare hög vinståterbetalning och vinst på i genomsnitt var tredje lott.
- Bingo, som lanserades i slutet av mars för den svenska marknaden, erbjuder flera olika bingospel. En bingovärd finns närvarande i chatten, där spelare har möjlighet att umgås med varandra.


Kunder

Vid utgången av andra kvartalet 2007 uppgick antalet registrerade kunder till 774 000, vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med föregående kvartal och en ökning med 41 procent jämfört med andra kvartalet föregående år.

Antalet aktiva kunder minskade under kvartalet med 25 procent till 94 500, men ökade med 57 procent jämfört med samma period föregående år. Det är främst avsaknaden av gratiserbjudanden samt svårigheten för turkiska spelare att använda siten som medfört nedgången av antalet aktiva kunder under kvartalet. Antalet aktiva kunder på Betsson huvudmarknader i Skandinavien var lika stort under andra kvartalet som under första kvartalet. Lönsamheten per aktiv kund har ökat och rörelseresultatet har ökat under innevarande kvartal jämfört med kvartalet innan.

Antalet aktiva kunder fördelade per produkt (föregående kvartal inom parentes) uppgick till;
- Betting (sportspel och spelbörs) 41 700 (69 000), nedgång med 40 procent
- Casino 33 900 (52 800), nedgång med 36 procent
- Poker 42 500 (45 200), nedgång med 6 procent
- Trio 5 400 (8 400), nedgång med 35 procent
- Bingo 10 900 (lanserades först i slutet av första kvartalet varför jämförelsetal saknas)

Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna.

Betsson arbetar aktivt med marknadsföring via olika media samt via resultatbaserade samarbeten och partnerskap för att få fler kunder. Samtidigt arbetar Betsson aktivt med lojalitetsprogram för att behålla befintliga kunder.


Marknader

Betsson.com är etablerat i 14 länder, där de nordiska länderna utgör den mest betydande geografiska marknaden. CasinoEuro.com finns tillgängligt på 16 språk. Betsson har alltjämt sitt starkaste fäste i Norden men växer nu allt snabbare i övriga Europa.


Utsikter 2007

Första halvåret av 2007 har varit starkt och utfallet från andra kvartalet låg i linje med bolagets förväntningar. Även tredje kvartalet har inletts starkt.

I mars bekräftade EG-domstolen, i det sk Placanica-målet, att nationell lagstiftning som förbjuder utövandet av spelverksamhet utan licens eller statligt tillstånd, utgör begränsning av friheten att etablera och friheten att erbjuda tjänster inom EU. Senare under mars meddelade EU-kommissionen att den vidtagit åtgärder för att sätta stopp för förhindrandet av fri rörlighet av sportspelstjänster i Danmark, Finland och Ungern. EG-domstolens och EU-kommissionens inställning och åtgärder kan på sikt komma att resultera i förbättrade möjligheter för Betsson.

Turkiet har infört lagstiftning mot internetspel. Lagstiftningen, vars syfte är att skydda det statliga spelbolaget IDDAA, är enligt juridisk expertis ett brott mot de överenskommelser som finns mellan Turkiet och EU, vars syfte är att reglera Turkiets väg fram till ett möjligt EU-medlemskap. Den turkiska lagstiftningen försvårar för Betsson på den turkiska marknaden.

Under året kommer Betsson att bredda sitt produktutbud genom nya spelprodukter, såväl unika som etablerade på spelmarknaden. Samtidigt har Betsson lanserats på ett antal nya geografiska marknader. På nya marknader avses att växa både organiskt samt via förvärv.

Betsson avser att växa snabbare än marknaden med minst bibehållen rörelsemarginal på omkring 30 procent.


Finansiella rapporter

Nästkommande delårsrapport (9 månader) beräknas lämnas den 8 november 2007.

För fullständig rapport se bifogad fil eller www.betsson.se.


För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.