Skip to main content

KALLELSE ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 5,10 KRONOR PER AKTIE

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:21 CEST

Resultatutvecklingen i Betsson AB är fortsatt stark och för att på ett aktieägarvänligt vis överföra kapital till aktieägarna och bevara en ändamålsenlig kapitalstruktur föreslår styrelsen i Betsson AB att årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande om totalt 5,10 kronor per aktie.


Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet
• Efter beslut vid årsstämman den 12 maj 2009 delas varje Betsson-aktie (såväl A- som B-aktie) upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

  • Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 5,10 kronor.
  • Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
  • Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 20 maj 2009.
  • Sista dag för handel i Betsson-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den 15 maj 2009.
  • Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 25 maj och den 5 juni 2009.
  • Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 10 juni 2009.
  • Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 15 juni 2009.


Informationsbroschyr och ytterligare handlingar
Styrelsens fullständiga förslag och en informationsbrochyr, som närmare beskriver det föreslagna inlösenförfarandet, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.betssonab.com och i begränsad tryckt upplaga hos - Betsson AB, Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm - senast från och med den 28 april 2009. För aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet hänvisas kontorstid till +46 8 506 403 08.


Kallelse till årsstämma i Betsson AB (publ)
Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 12
maj 2009 kl. 15.00 på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm (advokatfirman Delphi).

 

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA INTERNETSITERNA BETSSON.COM, CASINOEURO.COM OCH CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, SPELBÖRS, BINGO, GAMES OCH TRADER. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy