Skip to main content

Förändrade funktioner i Autogiro

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2006 13:12 CET

För att få ett lägre pris och göra Bankgirot till ett modernare betalningssystem kommer BGC att ta bort äldre funktioner. Först ut är Autogiro där maxbelopp och betalningsunderlag på papperslista inte inte längre kommer att tas emot efter årsskiftet.

BGC genomför en förenkling av Bankgirots produktportfölj. Målet är att långsiktigt stärka Bankgirot och få ett lägre transaktionspris men också att göra Bankgirot till ett modernare betalningssystem genom att ta bort äldre produkter till förmån för nya, effektivare och säkrare produkter.

Maxbelopp i Autogiro tas inte emot
Idag kan betalningsmottagaren definiera ett maxbelopp i Autogiro för hur stor betalning som betalaren tillåter betalningsmottagaren att dra från kontot. BGC kontrollerar att beloppet inte överskrids.
Eftersom detta används av för få mottagare så kommer BGC inte längre ta emot medgivanden med maxbelopp efter 2006-12-31.

Betalningsunderlag på lista i Autogiro tas endast emot på fil
Idag har betalningsmottagare möjlighet att skicka in betalningsunderlag i Autogiro på papperslista. BGC registrerar sedan in dessa uppgifter manuellt.
Eftersom det finns möjlighet att skicka underlag elektroniskt med en programvara till BGC kommer BGC inte att hantera betalningsunderlag på lista efter 2006-12-31. Efter det datumet kommer alla betalningsunderlag på lista att skickas tillbaka till betalningsmottagaren.

Det finns billiga programvaror för att registrera in betalningar som annars skulle ha skickats på papper. Oavsett om betalningsmottagaren enbart använder sig av listor för inleverans eller som komplement till filöverföring så kan en tilläggsprogramvara för Autogirobetalningar användas. För mer information om vilka programvaror som kan användas gå in på Programtorget.
Obs! Det är endast betalningsunderlag på lista som berörs av förändringen. Medgivandelistor och makulerings- och ändringslistor kommer fortfarande att kunna sändas in tills vidare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera