Skip to main content

BidTheatre samarbetar med Media Trust för automatiserad annonsvalidering

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 16:10 CET

The Media Trust

I dagens allt mer automatiserade handel och hantering av digital annonsering sker tusentals annonstransaktioner varje sekund. Detta ställer nya krav på teknikleverantörer för att säkerställa en säker webbupplevelse och att förhindra att oseriösa aktörer driver trafik till bedrägliga ändamål eller planterar skadlig kod i användares webbläsare.

BidTheatre arbetar löpande med att aktivera samarbeten med leverantörer som ökar säkerheten och användarupplevelsen för användare av bolagets medieköpsplattform ASX. Den 1:a december 2016 sjösätter BidTheatre automatisk analys och validering av annonsmaterial genom den amerikanska aktören the Media Trust. Valideringen säkerställer en miljö fri från skadlig kod för inblandade publicister och slutanvändare. 

Media Trusts annons-scanning sker löpande dygnet runt, och inspekterar varje annons flera gånger per timme. Notifiering sker omedelbart till BidTheatres system, där annonser som flaggas som misstänkta inaktiveras. Varje detektering åtföljs av en utförlig rapport kring vad som gått fel. Tillgång ges också till Media Trusts helhetsbild av det digitala ekosystemet, där information om upptäckta hot hos andra parter förmedlas. Detekteringen har en precision på över 99,95%. Marcus Johansson, grundare och VD på BidTheatre kommenterar. - Vi är mycket nöjda över att ha Media Trusts lösningar på plats och integrerade med vår plattform. Detta hjälper oss i vår strävan att skapa en säker webbupplevelse med relevanta annonsbudskap till rätt målgrupp, och är en förutsättning för vår fortsatta expansion.

BidTheatre är pionjärer i Norden med att tillhandahålla en teknisk plattform och tjänster för programmatisk handel av digital media. Datadriven annonsering är sedan några år under stark frammarsch globalt, då den erbjuder effektiviseringar och nya möjligheter i ett traditionellt manuellt arbetsflöde och en icke-transparent marknad. Tekniken erbjuder också nya möjligheter att anpassa marknadsbudskapet utifrån mottagaren, vilket avsevärt ökar avkastning per investerad marknadsföringskrona och en annonsering där målgrupp, relevans, effektivitet och maximerad avkastning står i centrum. 

BidTheatre grundades 2012. Bland kunder återfinns Nordiska mediebyråer, mediehus och annonsörer. Bolagets omsättning har ökat trefaldigt varje år sedan starten, och beräknas för 2016 till cirka 70 MSEK. Bolaget är privatägt och oberoende samt arbetar med en fullt transparent affärsmodell.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy