Skip to main content

Certifierad Energikartläggare på Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Nyhet   •   Okt 27, 2016 15:31 CEST

Miriam Johansson - teknisk doktor industriella energisystem

Bilfinger Industrial Services Sweden AB fortsätter sitt arbete inom Energi och Miljö och har sedan oktober 2016 en Certifierad Energikartläggare (Miriam Johansson). Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Just nu omfattas över 1100 företag av lagen om energikartläggning i stora företag. Energimyndighetens e-tjänst där företag ska rapportera resultat från energikartläggning öppnar under december 2016. Rapporteringen ska göras senast den 31 mars 2017.

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy