Skip to main content

Årets träff om biogas i norr

Nyhet   •   Okt 15, 2012 14:14 CEST

Nuläge, trender, svenska erfarenheter, entreprenörer, workshop, mingel och ”skitsnack” utlovas då BioFuel Region är medarrangör under Nolia Energi & Miljövecka, v. 46 i Piteå. Vi kommer där att tydliggöra vilka samhällsvinster och affärsmöjligheter som biogasen ger norra Sverige. Råvaran finns, tekniken finns, entreprenörerna finns. Nu lägger vi grunden för en färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Seminarierna genomförs från lunch den 14 november till lunch den 15 inom Biogas Norr och Färdplan biogas AC/BD.

- Biogasblocket är höstens stora möjlighet att träffa andra biogasaktörer från hela norra Sverige och samtidigt kunna ta del av andra närliggande ämnesområden. Inom Biogas Norr vill vi att sådana här mötesplatser ska kunna ge energi och kompetensutbyte för att driva arbetet vidare på hemmaplan säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för Biogas Norr.

Inbjudna föredragshållare är Andreas Gyllenhammar, Anders Mathiasson, Ulrika Lundberg, Karin Stenlund, Tarmo Pohjonen, Eva Larson och Per-Olof Karlsson. 

Biogasdagarna i Piteå vänder sig till beslutsfattare, politiker, tjänstemän och näringsidkare inom bland annat lantbruk, pappersmassa, fordon och teknisk service.

- Genom en stark förankring och samverkan vill vi skapa en tydlig färdplan för ökad produktion, effektiv användning av biogasen samt en stabil bransch med hög tillgänglighet i Norrbotten och Västerbotten. Det ska vara tydligt för politiker och beslutsfattare vilka samhällsvinster som biogasen ger säger Lars Sandström som är projektledare för Färdplan biogas AC/BD.

Se programmet här!

Anmäl dig nu och här!