Skip to main content

2016 års vinnare av Hållbara projektarbeten

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 10:08 CEST

"Jag vet inte vad jag vill bli men jag vet att jag vill jobba med något som gör världen bättre", säger Ävelin Pantigoso från Skvadern Gymnasieskola i Sundsvall.

Det hållbara projektarbetet; "Den pappersbaserade superkondensatorn" som skrivits av Ävelin är en av vinnarna i BioFuel Regions årliga stipendieutdelning. Detta arbete presenterades på BioFuel Regions årsstämma i Umeå den 11 maj. Förutom de 10 000 kronorna som stipendiet består av fick hon ett diplom och kryddor att plantera. Så här låter juryns motivering:

"Ävelin har med stort engagemang och med en imponerande forskningsbaserad ansats lotsat oss in i en värld som påminner oss att inte fastna i dagens lösningar när vi löser morgondagens problem. Här lyfts den pappersbaserade superkondensatorn upp som alternativ till dagens batterier. Denna superkondensator kan komma att driva framtidens elbilar och bli en fossilfri transportlösning där behovet av miljöfarliga ämnen minskar. En energibärare som kan bli en del av produktens material är något som sätter vår fantasi på prov."

Adam Lindberg och Simon Vesterlund från Hjalmar Strömerskolan i Strömsund tillhör också vinnarna och har skrivit arbetet; "Bevarandet av havssköldpaddan - Svårigheten att bevara en art i dagens moderna samhälle"

"Adam och Simon har skrivit en levande och gripande rapport om havssköldpaddornas situation som berör och samtidigt tydligt betonar människans ansvar för planeten och dess arter. Konkreta åtgärder på vad som behöver göras på internationell nivå varvas med vad vi själva kan göra. Hur okunskap är ett hot men också den enskilda människans förmåga att göra skillnad genomsyrar arbetet."

Nelly Westman från Nolaskolan i Örnsköldsvik har skrivit "Vårt klimat, vårt ansvar  - En bok om dagens klimatsituation och hur man kan hantera den på ett hållbart sätt."

Nelly har skapat ett gediget och snyggt arbete med syftet att informera om dagens klimatsituation och också publicerat boken online. Fokus har varit att anpassa informationen till grupper som inte har så stor förkunskap om klimatfrågor och just denna målgruppsanpassning imponerar. Detta arbete uppmanar oss alla till att ta vårt eget ansvar och ger också förslag på hur vi kan göra det.


Fakta Hållbara projektarbeten

Hållbara projektarbeten, är en satsning som BioFuel Region drivit i norra Sverige sedan 2004. Den går ut på att inspirera gymnasieelever att väva in hållbarhet i sitt obligatoriska gymnasiearbete. Inspirationen sker genom klassföreläsningar ute på skolorna. Kriterier för juryns arbete är koppling till hållbar utveckling, eget engagemang och spridning av resultat till allmänhet.

Kontaktperson
Barbro Kalla, BioFuel Region
070-683 04 27
barbro.kalla@biofuelregion.se

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Region är ett medlemsägt nätverk med uppdrag att verka för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!