Skip to main content

Arne Smedberg ny VD i BioFuel Region

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 18:26 CET

Nu är det klart vem som tar över som ny VD för BioFuel Region. Arne Smedberg kommer närmast från Svensk Energi där han arbetat som regionchef för norra Sverige sedan 2001. Han tar över efter Mikael Brändström som idag är tf VD.


Inför sitt nya arbete säger Arne Smedberg att det är ett spännande område med viktiga klimataspekter.
- Förnybara drivmedel utvecklas snabbt och kan ge stora fördelar både för klimatet och regionens utveckling. I kombination med el krävs många olika förnybara drivmedel, framför allt då det gäller tunga transporter. Vi behöver ha ett brett fokus på frågan för att nå regeringens mål om en fossilfri transportsektor till år 2030. Här har BioFuel Region en viktig roll, säger han.

BioFuel Region satsar för framtiden
Vi har gått ut med medlemserbjudanden till samtliga kommuner och flera företag i de fyra nordligaste länen och utökar nu alltså även med Jämtland och Norrbotten för att bli en ännu starkare region. Medlemsavgifterna växlas upp mot regional projektfinansiering och mot EU:s strukturfonder.

- I den utvecklingsfas BioFuel Region befinner sig i nu kommer Arne Smedberg att tillföra ny energi. Med den kunskap han har sedan sin tid i Svensk Energi kompletteras BioFuel Region på ett bra sätt, säger Mikael Brändström, tf VD.

- Jag tror att jag kan bidra med en utökad kompetens och ett starkt nätverk inom energibranschen. Min förhoppning är att det kommer stärka BioFuel Region inför framtiden. Pusselbitarna finns redan - nu har vi alla möjligheter att se till att de faller på plats, säger Arne Smedberg.

Arne Smedberg tillträder som VD för BioFuel Region under februari månad 2011.Mer information
Mikael Brändström, tf VD
070-662 89 38

Arne Smedberg, tillträdande VD
070-817 42 30

Läs mer om BioFuel Region på www.biofuelregion.se

BioFuel Region är ett samarbete i Västerbottens och Västernorrlands län mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser och universitet. Visionen är att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från förnybara råvaror. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och arbetar brett med regional utveckling av flera biodrivmedel och hållbara transporter.