Skip to main content

BioFuel Region samordnar biogas i norra Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 16:37 CEST

Ska biogas utvecklas till ett storskaligt biodrivmedel i norra Sverige krävs det samverkan. Nu är det klart att organisationen BioFuel Region får till uppgift att koordinera nätverket Biogas Norr.

Det innebär att BioFuel Region nu samverkar kring biodrivmedlen biogas, bioetanol, DME och syntetisk diesel. Det BioFuel Region framförallt kan bidra med är erfarenheter från etablering av andra biodrivmedel vad gäller råvara, produktion, tankställen, fordon och inte minst marknad, det vill säga konsumenters beteende och attityder till biodrivmedel och miljöbilar. BioFuel Region har också erfarenhet av att engagera människor i nätverk.

- Det finns nätverk för biogas i de flesta andra landsändar, men norra Sverige har hittills varit en vit fläck på kartan, säger Michael Jalmby, processkoordinator på BioFuel Region. Vi behöver samla alla erfarenheter som finns i norra Sverige från biogas.

Mer biogas i norra Sverige
Förutom att utbyta kunskaper och se över vilka initiativ som pågår, så är huvudmålet med nätverket att samarbeta för att producera mer biogas i norra Sverige. Samarbete är också viktigt för att bygga upp gemensam infrastruktur för biogas, både för produktion och distribution. Att inventera vilken råvarupotential det finns i regionen för biogasproduktion är ytterligare en gemensam angelägenhet.

Behov av kunnig arbetskraft
Koordinering är nödvändig eftersom det finns många olika intressen, både för småskalig och storskalig produktion, inom såväl lantbruk, kommuner som industrier.

- Samordnar man produktion för till exempel fordonsgas så finns det vinster att göra eftersom vi i norra Sverige har stora avstånd och i många fall små volymer, säger Michael Jalmby. Det är också ett sårbart system eftersom det finns få som idag kan och arbetar med systemen. Vi behöver bygga upp intresse, kompetens och kunnig arbetskraft inom det här området.

Små och stora deltar
Såväl biogas på gårdsnivå, kommunal nivå och industriell nivå ingår i nätverket. Idag pågår satsningar på biogas i bland annat Skellefteå, Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik. Exempel på övriga aktörer som engagerat sig i nätverket är LRF, Arena Miljölänet Västernorrland, Fokusera Utveckling Sundsvall AB, men även nationella aktörer som Svenska Gasföreningen. Två träffar har hållits under våren en i Sundsvall och en i Skellefteå med sammanlagt ett hundratal personer.

Kontakt
Michael Jalmby, processkoordinator BioFuel Region
Tel. 070-639 72 39
E-post: michael@esam.se

Mer om BioFuel Region på www.biofuelregion.se