Skip to main content

Forest Innovation, ny medlem i BioFuel Region

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2013 11:20 CET

Forest Innovation började som ett projekt för 4 år sedan. I höstas bildades innovationsföretaget som arbetar med hela värdekedjan då det gäller skogsråvara och förnybara bränslen. Nu har de gått med som medlem i BioFuel Region.

Forest Innovations affärsidé är att utveckla nya affärsprojekt, och förädla redan befintliga sådana, inom skogsnäringen. Arbetet sker längs hela kedjan – från skogsråvara till färdiga biobränslen som kan säljas till värmeverken i norra Sverige. Ett konkret projekt är Cimtoc, en ny maskin för effektiv skörd och transport av ungskog med hjälp av två kranar duocrane.

- Forest Innovation gör det vi säger att man ska göra. De ligger precis i vårt kärnområde när det gäller skogsråvara från unga skogar. Prototypen Duocrane, som ingår i deras projekt Cimtoc, är ett exempel på det, säger Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region för projektet Forest Refine.

BioFuel Region – viktigt nätverk

- BioFuel Region har ett viktigt nätverk, inom såväl näringslivet som kommuner och universitet, som vi vill vara en del av. Vi har redan fått viktiga kontakter med till exempel SLU och vi vet att fler viktiga kontakter kommer knytas, säger Lennart Olofsson, VD Forest Innovation.

- BioFuel Regions verksamhet går allt mer mot tillämpad forskning och att få Forest Innovation som medlem är viktigt för vår verksamhet. Vi knyter ihop forskningen med näringslivet på ett bra sätt. Vi arbetar ju också med ökad regional tillväxt och vill stötta företag som Forest Innovation, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region.

Mer information Arne Smedberg, VD BioFuel RegionLennart Olofsson, VD Forest Innovation, 070-5371642,Magnus Matisons, projektledare Forest Refine, BioFuel Region, 070-352 44 94

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Region är ett samarbete i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser och universitet. Vi arbetar för en omställning från fossila produkter till förnybara drivmedel och nya produkter. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och arbetar brett med regional utveckling av flera biodrivmedel och hållbara transporter.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!