Skip to main content

Gränsöverskridande biogas i fokus

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 08:00 CET

Intresset är stort då BioFuel Region och Stormossen Oy, via projektet Biogas Botnia, kallar till en workshop som ska leda till att ta fram en gränsöverskridande strategi när det gäller biogas i norra Sverige och västra Finland. Ledande företagare och politiker har anmält sig och vi ser fram emot kreativa diskussioner nu på torsdag, 7 november, i Umeå Folkets Hus.

Diskussionerna kommer att beröra frågor om hur vi så effektivt och långsiktigt som möjligt kan öka produktionen av biogas i regionen, om det finns samverkansmöjligheter för att underlätta biogasutvecklingen och hur vi kan nyttja vår biogas på bästa sätt.

I regionen (som innefattar Västerbotten, Västernorrland och Österbotten) produceras redan en stor mängd biogas och den vill vi kunna använda på bästa sätt. Biogasen som idag produceras skulle i mycket större utsträckning kunna användas för att ersätta fossila drivmedel i våra fordon. Det finns också råvara för att kunna utöka produktionen av biogas, men för att få genomslag och bygga upp en marknad behöver vi samverka på bred front. Därför vill vi ta fram en gemensam strategi med berörda aktörer i hela värdekedjan: från producenter till distributörer, användare och beslutsfattare.

Redan nu pågår intressanta projekt runt om i regionen: 

  • Domsjö fabriker i Örnsköldsvik, en av Sveriges största producenter av biogas, ser över möjligheterna på att förädla sin biogas till fordonsgas. 
  • I Vasa finns långt gångna planer på att ställa om sina stadsbussar till biogasdrift. Gasen till bussarna planeras komma från Stormossens biogasanläggning i Korsholm. 
  • Nya biogasanläggningar planeras i Sundsvall, Härnösand, Vännäs, Kramfors, Jeppo och Pedersöre. 
Trots det här har vi ändå en bra bit kvar för att nå en fordonsflotta fri från fossila drivmedel. I en fossilfri fordonsflotta kan biogas vara en del av lösningen. 


Program 7 november, Umeå Folkets Hus

12.30 Gemensam lunch på Äpplet i Umeå Folkets Hus 

13.30 Vad är biogas egentligen? Och vad används den till idag?
Anna Säfvestad Albinsson, projektledare BioFuel Region
Biogasens utveckling och styrmedel: nationellt och internationellt
Caroline Steinwig, Swedegas
Biogas i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten: potential, marknad och samhällsekonomi
Julia Pettersson, projektledare Biogas Botnia 

14.30 Fika 

15.00 Workshop: Strategi för biogasutbyggnad i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten 

16.00 Gemensamma diskussioner och reflektioner 

16.30 Avslut


För mer information och kontakt

Julia Pettersson
julia.pettersson@biofuelregion.se
070-302 02 19Biogas Botnia är ett projekt i Botnia-Atlanticaområdet och drivs av BioFuel Region, Stormossen Oy och Österbottens förbund.

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Regions fokus ligger på en omställning till förnybar energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserad på skogsråvara.

BioFuel Region är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet i våra fyra nordligaste län.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!