Skip to main content

Visning av innovativa skördesystem för biomassatäta ungskogar

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 10:36 CEST

Vi bjuder in till demonstration i fält av skörd och buntning med Fixteri FX15, samt skotning, lagerbyggnad och flisning av buntar den 16 maj i Holmsund (ca 15 km från centrala Umeå).

Det finns totalt 2,8 miljoner ha av ogallrade ungskogar i Sverige, vilka motsvarar 12% av Sveriges skogsmarksareal. Från dessa skogar finns det en potential att årligen gallra ut skogsbränsle motsvarande ca 10 TWh, men i dagsläget saknar vi teknik och metoder för att kostnadseffektivt utföra detta. Nästan 60% av denna biomassapotential finns i norra Sverige där avstånden mellan skog och industri är relativt långt. 

Ett möjligt sätt att effektivisera logistiken är att klena träd komprimeras och buntas redan i beståndet, för att sedan kunna hanteras och tranporteras effektivt fram till både bilväg och industri. Under de senaste tio åren har intensivt forsknings- och utvecklingsarbete pågått i de nordiska länderna för att effektivisera skörde- och hanteringssystem av biomassa från täta unga skogar.

Vi vill nu visa forskning och utveckling som utförts i Finland. Den senaste versionen av Fixteri buntskördesystem har i studier gjorda av Metla, SkogForsk, Metsäteho och Pöyry Management Consulting visat sig vara effektivt och konkurrenskraftigt i jämförelse med konventionella system. Systemet som demonstreras är monterat på en basmaskin av modell Logman811FC utrustat med ett Nisula Forest 285 fällhuvud. I Finland finns för närvarande sju sådana system i praktisk drift. Utgångspunkten vid utvecklingen av systemet har varit att pressa ner kostnaderna för drivningsarbetet, transporterna och flisningen av biomassan. Den här nya teknologin innebär en förändring av synen på hela logistikkedjan från ungskogen till industri.

”Teoretiska analyser som bl.a. SLU har gjort pekar på att det här en lovande teknik. Det här är en pusselbit som vi inom forskningen kommit fram till bidrar till ett införande av kostnadseffektiva skötselsystem för de biomassatäta ungskogarna”, säger Dan Bergström, forskare vid SLU.

Dagen arrangeras av bl.a. Skogstekniska klustret, SLU, BioFuel Region och Fixteri och finansieras genom projekten; Skog, Klimat och miljö, INFRES och Forest Refine.


Varmt välkomna! 

Tid:     16 maj 2014, 09.30 – 14.30 (Se bifogat program längst ner)

Plats:  Holmsunds Brukshundklubb.

GPS:   RT90: 7076536, 1727468, SWEREF99 TM: 7077456, 767046

Kontakt: Lena Jonsson

lena.jonsson@skogstekniskaklustret.se +46(0)70-3061540Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Regions fokus ligger på en omställning till förnybar energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserad på skogsråvara.

BioFuel Region är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet i våra fyra nordligaste län..

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!