Skip to main content

Karlskoga Biogas gick hem med Biogasutmärkelsen från årets BiogasTing

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 14:30 CET

BiogasTinget är Sveriges största renodlade biogaskonferens. Den 4 december anordnades det fjärde BiogasTinget och under dagen delades årets Biogasutmärkelse ut. I konkurrens med landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landstings (SL) drivmedelstrateg Sara Anderson gick utmärkelsen till Tommy Thalbäck och Karlskoga Biogas.

Biogasutmärkelsen delas ut av Biogas Öst till en person eller organisation som betytt mycket för biogasens utveckling lokalt, regionalt eller nationellt. Priset överlämnades av styrelseordförande Andreas Porswald med motiveringen: ”Tommy har med sin erfarenhet och sitt stora engagemang varit drivande i etableringen av en ny storskalig biogasproduktion samt nya tankställen i östra Mellansverige. Satsningen bidrar till att ta bort en vit fläck på biogaskartan, att föra samman aktörer lokalt och regionalt samt skapar nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen.”

- Det var överraskande och väldigt hedrande att få denna utmärkelse, säger Tommy. Vi identifierade ett område med många potentiella kunder men som saknade lokal biogasproduktion och vår anläggning är helt bygd på affärsmässiga grunder. Att vi också kan fungera som en inspiration för andra aktörer samtidigt är såklart roligt!

Anläggningen som ska röta bland annat matavfall och gödsel invigs den 5 december och beräknas nå full produktion om ca 48 GWh om drygt ett år. Därtill kommer ett antal nya tankställen för förnybar fordonsgas att etableras i och kring Karlskoga.

Utöver prisutdelningen bjöd även BiogasTinget på ett flertal spännande och intressanta debatter och föredrag. Bland annat berättade miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Roger Tiefensee om respektive partis planer och visioner för biogasen och dess roll för att nå uppsatta miljö- och klimatmål. Deltagarna bjöds även på diskussion kring politikens roll lokalt och regionalt, om framtidens fossiloberoende fordonsflotta, inspel kring visionen om ett biogasnät i Mälardalen samt olika nedslag i ”biogasverkligheten” hos upphandlare, biogasproducenter och myndigheter.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Biogas Öst överbryggar hinder för biogasens utveckling, stärker lokal och regional samverkan samt leder och främjar utvecklingsprojekt som leder till en bättre miljö och en hållbar regional utveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera