Skip to main content

Kommuner går före i omställningen till fossilfria transporter

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2019 13:45 CET

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2017 ökade andelen förnybara drivmedel inklusive el till 35 procent, jämfört med 29 procent föregående år. Sala kommun hade 60 procent förnybara drivmedel i sin fordonsflotta, vilket är bäst av alla projektdeltagare.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Som en del i projektet lanseras nu rapporten Transporter i östra Mellansverige 2017. Rapporten visar statusen för projektdeltagarna ett år in i projektet och är den första uppdateringen i en serie av årliga rapporter under projekttiden.

I genomsnitt var 35 procent av de deltagande organisationernas drivmedelsanvändning av förnybart ursprung 2017, vilket var betydligt högre än det nationella genomsnittet på 21 procent. Det är därmed tydligt att ett aktivt arbete ger resultat.

Andelen förnybart drivmedel varierar dock mellan organisationerna, från 16 till 60 procent, men den har ökat i samtliga rapporterade fall. Toppnoteringarna tillfaller Sala, Eskilstuna, Region Uppsala, Uppsala kommun, Vingåker och Arboga, vilket tydliggör att såväl stora som små organisationer kan bedriva ett framgångsrikt arbete i omställningen till fossilfrihet.

Länsstyrelsen i Västmanlands län är projektägare för satsningen som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet drivs i samverkan med länsstyrelserna i Uppsala och Södermanlands län samt den storregionala samverkansplattformen BioDriv Öst. Landshövdingen i Södermanlands län är stolt över de offentliga aktörernas arbete.

- Det är verkligen glädjande att kommunerna och regionerna genom ett framgångsrikt arbete visar vägen i omställningen till fossilfria transporter, säger Liselott Hagberg.

Majoriteten av transporterna i organisationerna sker med diesel. Genom att välja den diesel som har högst inblandning av förnybart kan stor skillnad uppnås, då andelen förnybart varierar från 5 till 50 procent. Efter diesel är biogasfordonen flest. För de kommuner som har tillgång till gastankställen kan stora mängder fossila drivmedel ersättas relativt snabbt, då det finns relativt gott om gasfordon i alla segment från små personbilar till stora lastbilar och bussar. Etanolfordon utgör en nästan lika stor andel som gasfordonen, men under de senaste åren har dock många etanolfordon ersatts av dieselbilar. I de flesta organisationer är det den nationella miljöbilsdefinitionen som styr fordonsinköpen. Därmed har fordonsflottan på senare år styrts mot dieselbilar, vilket lett till en ökad andel fossilt drivmedel i tanken.

Elbilar utgör i dag en liten del av de deltagande organisationernas fordon. Andelen elfordon bedöms dock öka då flera kommuner har planer på att sätta upp egna laddstolpar och köpa in elfordon.

- Som en del i projektet stöttar vi kommunerna i den konkreta omställningen och bistår exempelvis i arbetet med bidragsansökningar för laddplatser, gastankställen och fordon till det så kallade Klimatklivet. Vi ser nu med spänning fram emot statistikrapporten för 2018 då projektdeltagarna redan kommit ännu längre under det senaste året, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om projektet här.


Kontakt

Adriana Skaba, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 010-224 92 22
Björn Isaksson, BioDriv Öst, 0768-195 282

Om projektet – Fossilfritt 2030

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige syftar till att rusta och stötta deltagande kommuner och regioner i omställningen till fossilfria och effektiva transporter. Projektet har initierats av länsstyrelserna i Västmanlands, Södermanlands och Uppsala län och genomförs i samverkan med BioDriv Öst – den nya storregionala samverkansplattformen för fossilfria transporter. Satsningen finansieras bland annat av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Projektet ska bidra till att de offentliga aktörerna ska uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta omställningen samt utgöra ett föredöme. Projektet genomförs under 2016–2020 och offentliga aktörer i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan med sammanlagt 20 procent. Detta ska uppnås genom att i större utsträckning än tidigare effektivisera transportarbetet, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla förnybara transporter. De offentliga aktörerna kommer därmed även att bidra till en grön regional tillväxt, skapa förutsättningar för en utökad infrastruktur och marknad för förnybara alternativ inom transportsektorn samt påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.

Förutsättningarna att minska utsläppen från transporter är goda och alternativen och åtgärderna är många. Arbetet handlar om att ta tillvara de möjligheter som redan finns och samtidigt dra nytta av de mervärden som hållbara transportlösningar ger. Att exempelvis i första hand välja gång, cykel och kollektivtrafik vid korta resor och bil endast när det verkligen behövs minskar resursbehovet och gör att de förnybara alternativen räcker längre.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av Region Uppsala, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Västmanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Stockholm stad, Biogas Öst med BioDriv Öst och 18 kommuner och regioner i östra Mellansverige. Samverkanspartner är 2030-sektretariatet, Svebio, Power Circle och Vätgas Sverige.

Följande aktörer deltar i projektet:

Södermanlands län 
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

Uppsala län
Enköpings kommun
Heby kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Region Uppsala

Västmanlands län
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Västerås kommun 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.