Skip to main content

Miljöorganisationer lämnade över 45 000 namn för kampanjen Vår Skog till näringsministern

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 20:52 CEST

Från vänster Dennis Kraft, BirdLife Sverige, Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen, Linda Berglund, WWF, Ibrahim Baylan, Näringsminister, Viktor Säfve, Skydda skogen och Lina Burnelius, Greenpeace

Idag avslutades kampanjen ”Vår Skog” då representanter för fem av de 23 organisationerna som stått bakom uppropet träffade näringsminister Ibrahim Baylan och överlämnade listan med uppropets dryga 45 000 underskrifter. BirdLife Sverige var här representerade genom vår förre ordförande Dennis Kraft:

– Det var inget långt möte men det kändes ändå positivt. Skogsfrågor är nya för Ibrahim och ministern var klok nog att inte ha någon förutfattad mening i de frågor vi lyfte fram. Vi hoppas att våra gemensamma förslag kommer att finna näring hos honom och på hans departement. Ett av våra krav – det om nytt markbytesprogram - har vi ju redan i regeringsöverenskommelsen fått gehör för. Vi hoppas på framgång även i övrigt men det förutsätter nog att vi kan hålla fortsatt tryck på regeringen i dessa frågor.


BirdLife Sverige har tillsammans med de andra organisationerna i uppropet Vår skog uppmanat staten att se över Sveaskogs förutsättningar för att kunna bli ett verkligt föredöme för hållbart skogsbruk. I uppropet föreslås bland annat att statliga Sveaskog ska höja sina naturvårdsambitioner från 12 % till 20 % avsatta skogar per skogsregion nedanför fjällnära gränsen. Sveaskogs nuvarande ägardirektiv räcker inte för att säkerställa att statens egna skyddsvärda skogar inte avverkas.

– Det är klart positivt att vi i detta upprop har kunnat samverka så brett inom miljörörelsen. Det visar på en styrka som enskilda föreningars aktiviteter inte kan nå upp till säger Dennis Kraft, BirdLife Sverige.

Fakta: Krav i uppropet Vår skog

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden, som Sveaskog förvaltar.

Ge alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Minst 20 procent produktiv skog i varje skogsregion nedanför den fjällnära gränsen ska bevaras långsiktigt som naturreservat och likvärdiga naturvårdsområden. Urvalet av skogar ska styras av naturvärden. I regioner där höga naturvärden saknas bör områden med goda förutsättningar att återskapa naturvärden prioriteras. Staten ska inte behöva betala ersättning till statligt ägda Sveaskog för detta. Länsstyrelserna bör ges i uppdrag att peka ut områden som är lämpliga att skydda.

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden, för att ge dessa skogar ett skydd.

Besluta om ett nytt omfattande ersättningsmarkspaket där statlig skog med låga naturvärden kan användas för att bytas mot privat skog med höga värden. Dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål och ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

Sveaskog ska vara ett föredöme med ett hållbart och ekosystembaserat naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden. Det statliga skogsbruket måste också ligga i framkant för att öka användandet av hyggesfria metoder och vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras. De statliga ägardirektiven ska användas för att styra mot en mer hållbar utveckling och hållbart brukande av skogen. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas så att punkterna ovan kan realiseras.

Fakta: SveaskogSveaskog förvaltar 14 procent av skogarna i Sverige. Flera av dem har höga naturvärden som är avgörande för den biologiska mångfalden och viktiga för att kunna tackla klimatförändringarna.

Mer information om kampanjen: Kampanjsida: https://varskog.nu/ och http://birdlife.se/fagelskydd/skogen/

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. 

Det finns även 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.

Som medlem i föreningen stöttar du BirdLifes verksamhet som vilar på "tre ben", fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.